Брой 65 (322), 02-04-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Разширяване на сътрудничеството между БТПП и Райфайзен Имоти ЕООД


В продължение на поредица от разговори за разширяване на сътрудничеството между БТПП и Райфайзен Имоти ЕООД се проведе среща между управителя на дружеството Божидар Захариев и председателя на БТПП Цветан Симеонов.
Обсъдени бяха въпроси за съвместна реализация на готови бизнес проекти, намиране на инвеститори чрез партньорски организации в България и чужбина и изготвяне на маркетингови проучвания по браншове. Дискутирано бе съдействие за инвестиране в имиджа на държавата при посещението на бизнес делегации в страната.
Това е важна стъпка напред, защото чуждестранните инвеститори ще получат проекти, преминали през експертите на банковите институции.

НОВИНИ ОТ БТПП
Национално представителните работодателски организации официално заявиха, че напускат НСТС
Декларация на БТПП за напускане на Националния съвет за тристранно сътрудничество Още
Семинар на тема българо-китайските бизнес отношения
Българска търговско-промишлена палата и Българо-китайската търговско-промишлена камара (БКТПК) организират бизнес семинар - 4 април 2013 г. Още
Разширяване на сътрудничеството между БТПП и Райфайзен Имоти ЕООД
С реща на председателя Цветан Симеонов с управителя на Райфайзен Имоти ЕООД Божидар Захариев Още
Покана за участие в Mеждународно търговско изложение „СВЕТЪТ НА ДЕТЕТО” 2013
Българска търговско – промишлена палата има удоволствието да Ви покани да вземете участие в международно търговско изложение Още
Търговски представителства на чуждестранни лица,
БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
Министерство на финансите публикува данни за изпълнение на консолидираната фискална програма
Бюджетното салдо по консолидираната фискална програма (КФП) на касова основа към месец февруари е отрицателно Още
ЕВРОФОНДОВЕ
Възможности 2020: На прага на навия програмен период
Кохезионната политика на Европейския съюз в България ще представи новите възможности за финансиране Още
ЕКОЛОГИЯ, СО2
ЕК започна консултация в областта на изменението на климата и енергетиката до 2030 г.
Зелена книга относно рамката за политиките на ЕК до 2030 г. Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Посещение на турски фирми с цел срещи с български вносители
Представители на турски фирми – производители на зеленчукови консерви ще посетят България на 5-ти април Още