Брой 65 (322), 02-04-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЕВРОФОНДОВЕ

Възможности 2020: На прага на навия програмен период


Сайта на Единния информационен портал на Структурни фондове на ЕС  информира за стартиране на  национална информационна кампания за новия програмен период.
Националната информационна кампания „Новият програмен период 2014-2020" ще се проведе на територията на цялата страна. Инициативата, организирана от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз в България, ще представи новите възможности за финансиране.
Информационната кампания ще се реализира на два етапа. Първият е насочен към представяне на мерки за финансиране на местната и централната администрация, както и за неправителствения сектор. Вторият етап на кампанията ще обхване бизнеса.
В кампанията ще се включат експерти от управляващите органи, които ще представят бъдещите оперативни програми: „Транспорт и транспортна инфраструктура", „Околна среда", „Региони в растеж 2014-2020 г.", „Развитие на човешките ресурси", „Наука и образование за интелигентен растеж", „Добро управление" и „Програма за развитие на селските райони".
Първата част на кампанията ще бъде проведена в периода 2-11 април 2013 г., по следния график:

 

Дата

Град

Район

Място, час

2 април 2013

Монтана

Северозападен район за планиране

11.00 часа - конферентна зала

на хотел „Огоста", бул.  „Пейо Яворов" № 1

3 април 2013

Велико Търново 

Северен централен район за планиране

11.00 часа - голямата зала на Община Велико Търново, пл. „Майка България" № 2

4 април 2013

Варна

Североизточен район за планиране

11.00 часа - конферентна зала на хотел „Черно море", бул. „Сливница" № 33

9 април 2013

Бургас

Югоизточен район за планиране

11.00 часа - залата на Културен център „Морско казино", Приморски парк, централна алея

10 април 2013

Пазарджик

Южен централен район за планиране

11.00 часа - залата на Общински съвет, бул. „България" № 2

11 април 2013

Благоевград

Югозападен район за планиране

11.00 часа - зала „22 септември", Община Благоевград, пл. „Георги Измирлиев" № 1

Поканени за участие са представители на всички общини на територията на района за планиране, социално-икономически партньори, териториални структури на държавната администрация и неправителствени организации.
Мрежата от 28 информационни центрове, включваща Централния информационен и координационен офис в Администрацията на Министерски съвет и 27 областни информационни центрове активно действа от началото на 2012 г. и вече има натрупан значителен опит при реализиране на информационни събития. Целта на мрежата е да обясни на достъпен език на всеки заинтересован гражданин за възможностите за финансиране на проекти, предоставяни чрез оперативните програми.
Кампанията се финансира по Оперативна програма „Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Събитията са открити за представителите на медиите.

НОВИНИ ОТ БТПП
Национално представителните работодателски организации официално заявиха, че напускат НСТС
Декларация на БТПП за напускане на Националния съвет за тристранно сътрудничество Още
Семинар на тема българо-китайските бизнес отношения
Българска търговско-промишлена палата и Българо-китайската търговско-промишлена камара (БКТПК) организират бизнес семинар - 4 април 2013 г. Още
Разширяване на сътрудничеството между БТПП и Райфайзен Имоти ЕООД
С реща на председателя Цветан Симеонов с управителя на Райфайзен Имоти ЕООД Божидар Захариев Още
Покана за участие в Mеждународно търговско изложение „СВЕТЪТ НА ДЕТЕТО” 2013
Българска търговско – промишлена палата има удоволствието да Ви покани да вземете участие в международно търговско изложение Още
Търговски представителства на чуждестранни лица,
БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
Министерство на финансите публикува данни за изпълнение на консолидираната фискална програма
Бюджетното салдо по консолидираната фискална програма (КФП) на касова основа към месец февруари е отрицателно Още
ЕВРОФОНДОВЕ
Възможности 2020: На прага на навия програмен период
Кохезионната политика на Европейския съюз в България ще представи новите възможности за финансиране Още
ЕКОЛОГИЯ, СО2
ЕК започна консултация в областта на изменението на климата и енергетиката до 2030 г.
Зелена книга относно рамката за политиките на ЕК до 2030 г. Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Посещение на турски фирми с цел срещи с български вносители
Представители на турски фирми – производители на зеленчукови консерви ще посетят България на 5-ти април Още