Брой 65 (322), 02-04-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Покана за участие в Mеждународно търговско изложение „СВЕТЪТ НА ДЕТЕТО” 2013

Българска  търговско – промишлена  палата  има удоволствието да  Ви покани да вземете участие в  международно  търговско  изложение
 „СВЕТЪТ  НА  ДЕТЕТО” 
Мероприятието  ще  се  проведе  от  30  май  до  02 юни 2013 г.  в Национален  Дворец  на  културата - София.

Участие в изложението „СВЕТЪТ НА ДЕТЕТО” ще вземат производители, търговци, предприемачи, водещи български и чуждестранни фирми, които предлагат различни продукти и услуги в следните области: храни, напитки, козметични продукти, дрехи, обувки, мебели, детски колички, аксесоари, детски центрове и други стоки и услуги за децата и техните родители.
По  време  на  изложението се  предвижда  и  съпътстваща  програма,  включваща  семинари, томболи,  игри  и  конкурси,  които   ще предизвикат  допълнителен интересот страна на широка аудитория  от всички  възрастови  групи.

За  допълнителна  информация:
БТПП-ЦПОПКФО ЕООД
Милен Моллов - мениджър на проекта
Tел.: 02 989 72 40
Е-email: fairs1@bcci.bg
Web: http://www.bcci.bg/bulgarian/fairs/children/index.html
http://www.facebook.com/Exhibition.Children.World

НОВИНИ ОТ БТПП
Национално представителните работодателски организации официално заявиха, че напускат НСТС
Декларация на БТПП за напускане на Националния съвет за тристранно сътрудничество Още
Семинар на тема българо-китайските бизнес отношения
Българска търговско-промишлена палата и Българо-китайската търговско-промишлена камара (БКТПК) организират бизнес семинар - 4 април 2013 г. Още
Разширяване на сътрудничеството между БТПП и Райфайзен Имоти ЕООД
С реща на председателя Цветан Симеонов с управителя на Райфайзен Имоти ЕООД Божидар Захариев Още
Покана за участие в Mеждународно търговско изложение „СВЕТЪТ НА ДЕТЕТО” 2013
Българска търговско – промишлена палата има удоволствието да Ви покани да вземете участие в международно търговско изложение Още
Търговски представителства на чуждестранни лица,
БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
Министерство на финансите публикува данни за изпълнение на консолидираната фискална програма
Бюджетното салдо по консолидираната фискална програма (КФП) на касова основа към месец февруари е отрицателно Още
ЕВРОФОНДОВЕ
Възможности 2020: На прага на навия програмен период
Кохезионната политика на Европейския съюз в България ще представи новите възможности за финансиране Още
ЕКОЛОГИЯ, СО2
ЕК започна консултация в областта на изменението на климата и енергетиката до 2030 г.
Зелена книга относно рамката за политиките на ЕК до 2030 г. Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Посещение на турски фирми с цел срещи с български вносители
Представители на турски фирми – производители на зеленчукови консерви ще посетят България на 5-ти април Още