Брой 134 (391), 12-07-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Партньорска среща във Варна по проект "ADB Multiplarform"


От 9ти до 11 ти юли в град Варна се проведе среща за обсъждане на дейностите, свързани със създаване на центрове за мултимодален транспорт в Югоизточна Европа. Дискусията бе открита от заместник-министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Петър Киров.

По време на срещата бе обсъдено създаването на мултимодален център в България, който да обслужва интересите на фирми от сферата на транспорта, логистиката и спедицията. Целта на подобен тип центрове е да предлага комплексни транспортни решения при възможно най-добри икономически условия.

БТПП планира да организира през есента среща на заинтересованите лица, на която да бъдат обсъдени нуждите за бизнеса от създаването на подобен вид център.

За повече информация:
Дирекция "Европейска интеграция и европейски проекти", БТПП
Наталия Дичева, тел.+359 2 8117 416;
e-mail: bcci_projects@bcci.bg
http://www.adbmultiplatform.eu

* Проект "ADB Multiplatform" се финансира по Програма за транснационално сътрудничество в Югоизточна Европа. Основна цел на проекта е да разработи мултимодални транспортни решения, свързващи пристанищата по Черно, Егейско и Адриатическо море със съществуващата железопътна мрежа и речна система в Югоизточна Европа.

НОВИНИ ОТ БТПП
Участие на представител на БТПП във Форум „Отговорен парламент“ - диалог за гражданско участие в управлението
Предложени са законодателни промени, свързани с повишаване на контрола от страна на обществото върху институциите Още
Необходимо е да се разширят възможностите за финансиране на центровете за трансфер на технологии и изпитателните лаборатории
Условията на новата OП „Иновации и конкурентоспособност” - основна тема на срещата на главния секретар на БТПП и изп. директор на БАИ Още
Семинар на тема „Как да бъдем иновативни?“ в БТПП показа на 60 фирми как да бъдат иновативни и да финансират идеите си
Управление на иновациите в предприятията и възможности за финансиране Още
БИЗНЕС ФОРУМ НА ДУНАВСКИЯ РЕГИОН 2013
Развитие на бизнес партньорства и представяне на най-новите тенденции в Инфромационните и комуникационни технологии 14-15 ноември 2013г., Виена, Австрия Още
Партньорска среща във Варна по проект "ADB Multiplarform"
Cъздаване на мултимодален център в България, обслужващ интересите на фирми от сферата на транспорта, логистиката и спедицията Още
Новорегистрирани фирми в БТПП
ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА
Ново кредитно споразумение между Европейския инвестиционен фонд и Райфайзенбанк в рамките на инициативата JEREMIE
Достъпът на МСП до кредитно финансиране с по-ниски лихви - допълнително условие за стимулиране на бизнеса и заетостта Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Малките и средните предприятия (МСП) - двигател на всяка икономика в ЕС
МИЕ предлага за обсъждане проект на Стратегия за малкия бизнес Още
СОЦИАЛНООСИГУРИТЕЛНИ ОТНОШЕНИЯ
България изпълнява поетите ангажименти по Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания
МТСП и АХУ представиха система за мониторинг и оценка на държавната политика за хората с увреждания Още
ПРЕПОРЪЧАНО ЧЕТИВО
Безработица и свободни работни места: къде се намира България?
Институт за пазарна икономика, Автор: Димитрия Гавалюгова Още