Брой 134 (391), 12-07-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Семинар на тема „Как да бъдем иновативни?“ в БТПП показа на 60 фирми как да бъдат иновативни и да финансират идеите си


На 10.07.2013г.  в БТПП се състоя семинар на тема „Как да бъдем иновативни?“, организиран от Министерство на икономиката и енергетиката и Българската търговско-промишлена палата, домакини на мрежата Enterprise Europe Network.

Г-жа Милена Колева, бизнес консултант от Хирон мениджмънт консултинг,  представляващи IXL Center в България, запознаха участниците с инструменти за управление на иновациите в предприятията, а именно процеса на реализиране на бизнес иновации.

Г-н Ивайло Симов, един от основателите на ELEVEN, представи  финансовия инструмент за подкрепа на предприемачеството и предоставяне на първоначално финансиране. Инструментът се състои от два свързани компонента - акселератор (Accelerator) и сийд (Seed). Първият предоставя първоначално финансиране за изработване на прототип или първоначална версия на продукта, а вторият - последващо финансиране на предприемачите, успешно завършили фазата на акселератора.
От втория компонент могат да се възползват и други обещаващи стартиращи бизнеси.
Eleven предоставя 25 000 евро за три месеца срещу миноритарен дял от компанията (8%).
Важното за акселератора е, че освен пари той предоставя много повече възможности за менторство и партньорства, които да помогнат на компаниите да се развият.
Голям интерес предизвика и презентацията на г-н Николай Ангов от Visio Consulting Group, който разясни разликите между дългово и дялово финансиране за компаниите и представи възможностите за финансиране на бизнеса чрез фонда за рисков капитал Jeremie и мецанин фонда Jeremie, както и българсите банки, предлагащи кредити по програмата за нисколихвено финансиране.
Г-н Стефан Димитров, директор на Дирекция „Развитие и интернационализация на МСП“ в Изпълнителната агенция за насърчаване на малки и средни предприятия (ИАНМСП) сподели възможностите пред българските МСП за интернационализация, предоставяни от Агенцията, а именно информационно-консултантски услуги, обучения и промоционални дейности. Г-н Димитров насърчи фирмите да се регистрират в националния експортен портал, чиято цел е да предостави специализирани услуги и да се облекчи достъпа на българските предприятия до актуална и полезна информация за насърчаване на експорта.
Г-жа СВЕТЛАНА ЕВГЕНИЕВА от отдел “Проектен цикъл”на  ИАНМСП представи Инициативата ЕВРИКА и съвместната програма “Евростарс”. Евростарс в България финансира научно-изследователска и развойна дейност и иновациите. Нови проектни предложения ще се събират от 2014г.
Семинарът бе организиран от Enterprise Europe Network, най-голямата консултантска мрежа в света в подкрепа на малките и средни предприятия. Мрежата подпомага на българските предприемачи да навлязат на чужди пазари, предоставя информация за рамковите програми на ЕС и осъществява оценка на технологичните предимства и потребности на фирмите.

Приложение: Как да бъдем иновативни

За повече информация, моля свържете се с
Отдел ЕИИЦ, БТПП
Г-жа Елеонора Карнаса
E.Carnasa@bcci.bg
02/ 980 21 89

* Enterprise Europe Network е най-голямата консултантска мрежа в света в подкрепа на малките и средни предприятия. Мрежата подпомага на българските предприемачи да навлязат на чужди пазари, предоставя информация за рамковите програми на ЕС и осъществява оценка на технологичните предимства и потребности на фирмите.
НОВИНИ ОТ БТПП
Участие на представител на БТПП във Форум „Отговорен парламент“ - диалог за гражданско участие в управлението
Предложени са законодателни промени, свързани с повишаване на контрола от страна на обществото върху институциите Още
Необходимо е да се разширят възможностите за финансиране на центровете за трансфер на технологии и изпитателните лаборатории
Условията на новата OП „Иновации и конкурентоспособност” - основна тема на срещата на главния секретар на БТПП и изп. директор на БАИ Още
Семинар на тема „Как да бъдем иновативни?“ в БТПП показа на 60 фирми как да бъдат иновативни и да финансират идеите си
Управление на иновациите в предприятията и възможности за финансиране Още
БИЗНЕС ФОРУМ НА ДУНАВСКИЯ РЕГИОН 2013
Развитие на бизнес партньорства и представяне на най-новите тенденции в Инфромационните и комуникационни технологии 14-15 ноември 2013г., Виена, Австрия Още
Партньорска среща във Варна по проект "ADB Multiplarform"
Cъздаване на мултимодален център в България, обслужващ интересите на фирми от сферата на транспорта, логистиката и спедицията Още
Новорегистрирани фирми в БТПП
ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА
Ново кредитно споразумение между Европейския инвестиционен фонд и Райфайзенбанк в рамките на инициативата JEREMIE
Достъпът на МСП до кредитно финансиране с по-ниски лихви - допълнително условие за стимулиране на бизнеса и заетостта Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Малките и средните предприятия (МСП) - двигател на всяка икономика в ЕС
МИЕ предлага за обсъждане проект на Стратегия за малкия бизнес Още
СОЦИАЛНООСИГУРИТЕЛНИ ОТНОШЕНИЯ
България изпълнява поетите ангажименти по Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания
МТСП и АХУ представиха система за мониторинг и оценка на държавната политика за хората с увреждания Още
ПРЕПОРЪЧАНО ЧЕТИВО
Безработица и свободни работни места: къде се намира България?
Институт за пазарна икономика, Автор: Димитрия Гавалюгова Още