Брой 134 (391), 12-07-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА

Ново кредитно споразумение между Европейския инвестиционен фонд и Райфайзенбанк в рамките на инициативата JEREMIE


Подписано е ново кредитно споразумение между Европейския инвестиционен фонд и Райфайзенбанк в рамките на инициативата JEREMIE.

Според министър Стойнев    в рамките на ОП "Конкурентоспособност"и инициативата JEREMIE се работи активно за премахване на пречките за финансиране на бизнеса.

Чрез подписаното споразумение ще се създадат допълнителни условия за стимулиране на бизнеса и заетостта в страната чрез достъп на МСП до кредитно финансиране със значително по-ниски лихви.

Райфайзенбанк (България) ще може да отпуска кредити на МСП на стойност 20 млн.евро с повече от 50% намаление на лихвените равнища.

Нисколихвеният продукт, създаден по инициативата JEREMIE, предвижда 165 млн. евро да бъдат отпуснати като кредитна линия при нулева лихва за МСП в страната. Към тази сума участващите банки - Алианц Банк България, ПроКредит Банк, Първа Инвестиционна Банка, Райфайзенбанк (България), Сосиете Женерале Експресбанк и УниКредит Булбанк- трябва да добавят още 165 млн. евро при своите пазарни лихви. Комбинацията от двата вида финансов ресурс позволява намаляване на лихвените равнища по отпусканите кредити най-малко наполовина. Очаква се към инициативата да се присъединят и други банки в страната.

Заместник-директорът на Европейския инвестиционен фонд Хубърт Котони е изразил задоволство от успешното партньорство с българското правителство, насочено към подпомагане и насърчаване на българските микро, малки и средни предприятия. 

НОВИНИ ОТ БТПП
Участие на представител на БТПП във Форум „Отговорен парламент“ - диалог за гражданско участие в управлението
Предложени са законодателни промени, свързани с повишаване на контрола от страна на обществото върху институциите Още
Необходимо е да се разширят възможностите за финансиране на центровете за трансфер на технологии и изпитателните лаборатории
Условията на новата OП „Иновации и конкурентоспособност” - основна тема на срещата на главния секретар на БТПП и изп. директор на БАИ Още
Семинар на тема „Как да бъдем иновативни?“ в БТПП показа на 60 фирми как да бъдат иновативни и да финансират идеите си
Управление на иновациите в предприятията и възможности за финансиране Още
БИЗНЕС ФОРУМ НА ДУНАВСКИЯ РЕГИОН 2013
Развитие на бизнес партньорства и представяне на най-новите тенденции в Инфромационните и комуникационни технологии 14-15 ноември 2013г., Виена, Австрия Още
Партньорска среща във Варна по проект "ADB Multiplarform"
Cъздаване на мултимодален център в България, обслужващ интересите на фирми от сферата на транспорта, логистиката и спедицията Още
Новорегистрирани фирми в БТПП
ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА
Ново кредитно споразумение между Европейския инвестиционен фонд и Райфайзенбанк в рамките на инициативата JEREMIE
Достъпът на МСП до кредитно финансиране с по-ниски лихви - допълнително условие за стимулиране на бизнеса и заетостта Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Малките и средните предприятия (МСП) - двигател на всяка икономика в ЕС
МИЕ предлага за обсъждане проект на Стратегия за малкия бизнес Още
СОЦИАЛНООСИГУРИТЕЛНИ ОТНОШЕНИЯ
България изпълнява поетите ангажименти по Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания
МТСП и АХУ представиха система за мониторинг и оценка на държавната политика за хората с увреждания Още
ПРЕПОРЪЧАНО ЧЕТИВО
Безработица и свободни работни места: къде се намира България?
Институт за пазарна икономика, Автор: Димитрия Гавалюгова Още