Брой 134 (391), 12-07-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Новорегистрирани фирми в БТПП

Наименование

Дейност

Асоциирани членове

БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ШАХМАТ
(BULGARIAN CHESS FEDERATION)
Сдружение

Други дейности в областта на физическата култура и спорта - организация на шахматни турнири
Друго обучение за възрастни и друга образователна дейност, некласифицирана другаде - обучаване на треньорски и съдийски кадри и състезатели по шахмат

БЪЛГЕРИЪН МИЛИТЪРИ МАНЮФЕКЧЪРИНГ ГРУП (BULGARIAN MILITARY MANUFACTURING GROUP LTD.)

Дейности в областта на отбраната - износ и внос на продукти, свързани с отбраната
Дейности в областта на отбраната - брокерска дейност на продукти, свързани с отбраната

ДОКА БЪЛГАРИЯ

(DOKA BULGARIA)

Търговия на едро с машини и оборудване за добива, строителството и части за тях - търговия, отдаване под наем и лизинг на кофражна техника

ИНКОНСУЛТ ИНЖЕНЕРИНГ (INCONSULT ENGINEERING)

Архитектурни и инженерни дейности и технически консултации - инженеринг

ТРАНСБЕСТ ПРОЖЕ ЛОЖИСТИК
(TRANSBEST PROJE LOJISTIK)

Други спомагателни дейности в транспорта - спедиция

УСТЕТО
(USTETO)

Поддържане и експлоатация на спортни обекти и съоръжения - Производство на съоръжения за спортно катеренет

ТЕРРА-СИЛВАНА
(TERRA-SILVANA)

Подготовка на други видове естествени влакна за предене (вкл. коноп) и производство на прежди от тях - Изкупуване и търговия със серява вълна

РУДЕЛ ПРОПЪРТИ
(RUDEL PROPERTY LTD

Друга търговия на едро - търговия със стоки от леката промишленост

ПЕРФЕКТЮП ПАКЕДЖИНГ БГ (PERFEKTUP PACKAGING BG)

Производство на леки опаковки от метал - Производство на алуминиеви тубички

КОМАЗ-08
(KOMAZ-08)

Търговия с автомобили

БУЛМЕБ 2009
(BULMEB 2009)

Производство на мебели - производство и търговия с мебели

АКТИВ-С ДЗЗД
(AKTIV-S DZZD

Строителство

Допълнителна информация - както за новите, така и за всички
членове на БТПП, може да намерите на Интернет сайта
на Палатата www.bcci.bg

НОВИНИ ОТ БТПП
Участие на представител на БТПП във Форум „Отговорен парламент“ - диалог за гражданско участие в управлението
Предложени са законодателни промени, свързани с повишаване на контрола от страна на обществото върху институциите Още
Необходимо е да се разширят възможностите за финансиране на центровете за трансфер на технологии и изпитателните лаборатории
Условията на новата OП „Иновации и конкурентоспособност” - основна тема на срещата на главния секретар на БТПП и изп. директор на БАИ Още
Семинар на тема „Как да бъдем иновативни?“ в БТПП показа на 60 фирми как да бъдат иновативни и да финансират идеите си
Управление на иновациите в предприятията и възможности за финансиране Още
БИЗНЕС ФОРУМ НА ДУНАВСКИЯ РЕГИОН 2013
Развитие на бизнес партньорства и представяне на най-новите тенденции в Инфромационните и комуникационни технологии 14-15 ноември 2013г., Виена, Австрия Още
Партньорска среща във Варна по проект "ADB Multiplarform"
Cъздаване на мултимодален център в България, обслужващ интересите на фирми от сферата на транспорта, логистиката и спедицията Още
Новорегистрирани фирми в БТПП
ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА
Ново кредитно споразумение между Европейския инвестиционен фонд и Райфайзенбанк в рамките на инициативата JEREMIE
Достъпът на МСП до кредитно финансиране с по-ниски лихви - допълнително условие за стимулиране на бизнеса и заетостта Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Малките и средните предприятия (МСП) - двигател на всяка икономика в ЕС
МИЕ предлага за обсъждане проект на Стратегия за малкия бизнес Още
СОЦИАЛНООСИГУРИТЕЛНИ ОТНОШЕНИЯ
България изпълнява поетите ангажименти по Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания
МТСП и АХУ представиха система за мониторинг и оценка на държавната политика за хората с увреждания Още
ПРЕПОРЪЧАНО ЧЕТИВО
Безработица и свободни работни места: къде се намира България?
Институт за пазарна икономика, Автор: Димитрия Гавалюгова Още