Брой 168 (928), 01-09-2015
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Становище на БТПП относно образувано от КЗК производство по сигнал на Асоциацията за възобновяеми енергийни източници


Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) изпрати в БТПП писмо, с което се обърна за становище относно образувано от Комисията производство  по сигнал на Асоциацията за възобновяеми енергийни източници (АВЕИ).

В сигнала на АВЕИ се твърди, че §54 от ПЗР към ЗИД на Закона за енергетиката, обн.  ДВ бр. 17 от 2015 г. (ПЗР на ЗИД на  ЗЕ) противоречи на правилата за конкуренция, тъй като въвежда различни критерии за определяне цената на ел. енергията от ВЕИ единствено на база датата на въвеждането им в експлоатация. Според АВЕИ подобен критерий е неприемлив, тъй като датата на въвеждане в експлоатация не може да има отражение нито върху пазарното положение на предприятието, нито върху цената на ел. енергията. Допълва се, че критериите за определяне цената на произведената енергия са свързани с икономически фактори, а не с административни, като датата на въвеждане в експлоатация.

Принципното становище на БТПП по казуса е, че тази разпоредба противоречи на правилата на конкуренцията, тъй като се поставят в различна икономическа среда инвеститори в един и същ стопански сектор: тези, които са въвели обектите си в действие преди влизане в сила на въпросната норма, работят в привилегировани, предоставени от държавата условия; останалите, които не са въвели обектите си в действие до влизане в сила на обсъжданата разпоредба, са оставени да развиват дейност в обща пазарна среда.

В отговор на писмото, БТПП изпрати становището си до КЗК. Със становището на БТПП можете да се запознаете  ТУК.

Палатата очаква изложените аргументи да бъдат взети предвид при вземане на окончателното решение на КЗК по образуваното производство

НОВИНИ ОТ БТПП
Становище на БТПП относно образувано от КЗК производство по сигнал на Асоциацията за възобновяеми енергийни източници
Да не се поставят в различна икономическа среда инвеститори в един и същ стопански сектор Още
БТПП организира двустранни бизнес срещи с фирми и клъстери от Германия
По повод на официално посещение у нас на делегация от Саксония-Анхалт - 30 септември 2015 г. Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Финална конференция и Практически семинар за оценка по проект “Управление на качеството за устойчив туризъм”
Покана от Търговско-промишлена палата-Враца – партньор по проекта Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Търговски мисии в Турция
Покана от Търговската секция при Посолството на Република Турция Още
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
НСИ: Броят на нефинансовите предприятия и заетите в тях са нараснали през 2014 г.
С бърз темп се увеличават фирмите в IT сектора и брокерските предприятия Още
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ФИНАНСИ
Достъп до е-услуги на НАП от 1 септември 2015 г.
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Обявена е процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Eнергийна ефективност в периферните райони”
Ориентирана към публичната инфраструктура и жилищния сектор в опорните центрове от 4-то ниво на националната полицентрична система Още
ДФЗ отваря мярка за проекти за закупуване на земеделска техника
Приемът ще е от 7 до 12 септември Още