Брой 168 (928), 01-09-2015
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ

НСИ: Броят на нефинансовите предприятия и заетите в тях са нараснали през 2014 г.


Броят на нефинансовите предприятия е нараснал през миналата година и е бил най-голям от 2008 г., преди настъпването на икономическата криза. Заетите в тях също се увеличават, но остават по-малко в сравнение с 2010 и 2011 г. Това показват данните на Националния статистически институт. През миналата година близо 320 хил. действащи фирми са произвели продукция за 129.258 млрд. лв.

Над една трета от предприятията се занимават с дейности в сектора "търговия, ремонти на автомобили и мотоциклети". Стойността на произведената от тях продукция обаче (а и логично) е доста по-ниска от тази, произведена от предприятия в преработващата промишленост, както и от тази в строителството.

Прави впечатление бързият темп, с който се увеличават предприятията в IT сектора: от 8114 през 2010 г., през 2014 г. те вече наброяват 10 721. Стойността на създадената от тях продукция се е увеличила от 6.154 млрд. лв. през 2010 г. до 6.805 млрд. през миналата. За същия период заетите в тях лица са се увеличили с около 10 хил. души до 77 225. С подобни темпове се увеличава и броят на брокерските предприятия, както и на тези в сектора "професионални дейности и научни изследвания". При предприятията, които се занимават с операции с недвижими имоти обаче, нито стойността на произведената продукция, нито броят на заетите се повишава.

Преработващата промишленост и търговията и ремонтите на автомобили осигуряват най-много работни места и това е трайна тенденция. През 2014 г. всеки от двата сектора е дал работа на около половин милион души. На трето място е туристическият сектор, където през 2014 г. са били заети 136 985 души.

При строителството продължава да намалява делът на построените сгради за сметка на видимото увеличаване на строителството на съоръжения. Вижда се изменение и в структурата на добавената стойност по основни строителни дейности. Относителният дял на добавената стойност в строителството на съоръжения нараства с 4.3 пункта спрямо 2013 г. и достига 38.6%. Съответно с 1.3 пункта нараства и делът на заетите лица в точно този вид строителство спрямо 2013 г.

Пълните данни ТУК

НОВИНИ ОТ БТПП
Становище на БТПП относно образувано от КЗК производство по сигнал на Асоциацията за възобновяеми енергийни източници
Да не се поставят в различна икономическа среда инвеститори в един и същ стопански сектор Още
БТПП организира двустранни бизнес срещи с фирми и клъстери от Германия
По повод на официално посещение у нас на делегация от Саксония-Анхалт - 30 септември 2015 г. Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Финална конференция и Практически семинар за оценка по проект “Управление на качеството за устойчив туризъм”
Покана от Търговско-промишлена палата-Враца – партньор по проекта Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Търговски мисии в Турция
Покана от Търговската секция при Посолството на Република Турция Още
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
НСИ: Броят на нефинансовите предприятия и заетите в тях са нараснали през 2014 г.
С бърз темп се увеличават фирмите в IT сектора и брокерските предприятия Още
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ФИНАНСИ
Достъп до е-услуги на НАП от 1 септември 2015 г.
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Обявена е процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Eнергийна ефективност в периферните райони”
Ориентирана към публичната инфраструктура и жилищния сектор в опорните центрове от 4-то ниво на националната полицентрична система Още
ДФЗ отваря мярка за проекти за закупуване на земеделска техника
Приемът ще е от 7 до 12 септември Още