Брой 168 (928), 01-09-2015
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ

Финална конференция и Практически семинар за оценка по проект “Управление на качеството за устойчив туризъм”


Търговско-промишлена палата - Враца приключва двугодишен проект QualiTour - Управление на качеството за устойчив туризъм, в партньорство със сродни организации от  други държави. Проектът  е посветен изцяло на подобряване квалификацията на хората, заети в туристическия сектор и се изпълнява в рамките на програма „Учене през целия живот“ и е финансиран от Европейската комисия. Главната цел на проект QualiTour е разработването на специализиран инструмент за смесено обучение в сферата на устойчивия туризъм, в съответствие с принципите на Учене през целия живот. Инструментът е насочен към развиването и подобряването на уменията и компетенциите на участниците в сферата на туризма, като по този начин стимулира развитието на устойчив, отговорен и качествен туризъм.

В рамките на проект QualiTour са разработени следните продукти:

  • Инструмент за смесено обучение (електронно обучение съчетано с присъствено обучение)
  • Инструмент за самооценка на уменията
  • Насоки за разработване на проектно задание
  • Ръководство за използване на платформа за смесено обучение
  • Наръчници към проекта.

Тези продукти са резултат от съвместните усилия на партньорите по проекта - консорциум от 7 организации от 5 държави – България, Италия, Австрия, Полша и Португалия.

Ако проявявате интерес към проекта и резултатите от него, можете да посетите Финалната конференция по проекта QualiTour, която ще се състои на 25 септември, 2015 г. от 10:00 часа в София Хотел Балкан, София. Гости на събитието ще бъдат представители на българския туристически сектор, както и чуждестранни лектори от Австрия, Италия, Португалия и Полша.

По време на конференцията ще бъдат представени дейностите по проекта и разработените продукти, както и доклади и добри практики в сферата на устойчивия туризъм. Всички гости ще имат възможността да се срещнат с лекторите.

За да научите повече за начина, по който бихте могли да използвате резултатите от проекта, заповядайте на Практическия семинар за оценка на разработените продукти, който ще се състои на 1 октомври 2015г. от 13:30 часа в Търговско-промишлена палата - Враца. Ще бъде демонстрирана работата на Инструмента за смесено обучение.

Участниците и в двете събития ще получат безплбатесн пакет с финалните продукти, разработени в рамките на проект QualiTour.

За повече информация: или да се свържете с екипа на проект QualiTour по имейл: cci-vr@online.bg; office@ecq-bg.com , с тема: QualiTour.
или да посетите уеб сайт http://qualitour.eu/
 

НОВИНИ ОТ БТПП
Становище на БТПП относно образувано от КЗК производство по сигнал на Асоциацията за възобновяеми енергийни източници
Да не се поставят в различна икономическа среда инвеститори в един и същ стопански сектор Още
БТПП организира двустранни бизнес срещи с фирми и клъстери от Германия
По повод на официално посещение у нас на делегация от Саксония-Анхалт - 30 септември 2015 г. Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Финална конференция и Практически семинар за оценка по проект “Управление на качеството за устойчив туризъм”
Покана от Търговско-промишлена палата-Враца – партньор по проекта Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Търговски мисии в Турция
Покана от Търговската секция при Посолството на Република Турция Още
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
НСИ: Броят на нефинансовите предприятия и заетите в тях са нараснали през 2014 г.
С бърз темп се увеличават фирмите в IT сектора и брокерските предприятия Още
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ФИНАНСИ
Достъп до е-услуги на НАП от 1 септември 2015 г.
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Обявена е процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Eнергийна ефективност в периферните райони”
Ориентирана към публичната инфраструктура и жилищния сектор в опорните центрове от 4-то ниво на националната полицентрична система Още
ДФЗ отваря мярка за проекти за закупуване на земеделска техника
Приемът ще е от 7 до 12 септември Още