Брой 47 (2302), 10-03-2021
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

БТПП проведе обучение за посреднически организации, работещи за трудовата интеграция на граждани на трети страниВ периода 15 февруари – 5 март т.г. Българската търговско-промишлена палата проведе дистанционно обучение, насочено към посреднически организации, които предлагат услуги за интеграцията на граждани на трети страни на пазара на труда. Обучението се състоя в рамките на проект IMMIJOBS (Building the Capacity of Intermediary Organizations to Support the Employment of Third Country Nationals).

В обучението взеха участие над 20 представители на посреднически организации - както от държавния, така и от частния сектор. Сред представените в обучението организации бяха Държавна агенция за бежанците, Агенция по заетостта, Върховния комисариат за бежанците към ООН, Бежанско-мигрантската служба на БЧК, Каритас София, Български съвет за бежанци и мигранти, КНСБ, регионални търговски-промишлени палати, Мулти Култи Колектив, Сдружение „Знам и мога“ и други.

Обучението се проведе в два формата – международен и национален, с обща продължителност от 30 часа. В трите международни сесии участваха всички партньори и поканените от тях посреднически организации, като всеки партньор представи разработения от него обучителен модул. Участниците имаха възможност за създаване на полезни контакти и обмен на опит и добри практики със свои колеги от България, Гърция, Италия и Швеция.

Международните сесии бяха последвани от три национални сесии, по време на които всеки от шестте учебни модула беше разгледан по-подробно, с фокус върху националния контекст и особености в процеса на интеграция на граждани на трети страни на местния пазар на труда.

В националните сесии бяха представени следните теми: актуална информация за потока на бежанци в България, образователния и професионалния профил на търсещите закрила; правата и задълженията на бежанците и мигрантите на пазара на труда; видовете подкрепа, предоставяна на граждани на трети страни за достъп до пазара на труда; възможностите за стажове и обучения; достъпа на бежанци до пазара на труда в условията на пандемия и добри практики в интеграцията им.

Предвижда се обучените представители на посреднически организации да вземат участие в следващите проектни дейности, които включват провеждането на семинари и обучения за останалите целеви групи на проекта – работодатели и граждани на трети страни. Повече информация за предстоящите дейности можете да получите от БТПП, Дирекция „Европейска интеграция и европейски проекти“, тел.: 02 8117 553, ел. поща: projects3@bcci.bg

Проект IMMIJOBS се изпълнява в рамките на Фонда за убежище, миграция и интеграция (AMIF) на ЕС и цели да развие капацитета на заинтересованите посреднически организации, както и да подобри предлаганите услуги по отношение на интеграцията и заетостта на граждани на трети страни на пазара на труда.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП изпълни заложените цели, планове и приоритети за 2020 г. в подкрепа на бизнеса
Управителният съвет на Палатата прие Програма за дейността през тази година – „жив“ документ, отворен за допълване и актуализация Още
Председателят на БТПП посети Посолството на Япония в София и се срещна с Н.Пр. Хироши Нарахира
Обсъждане на възможности и ниши за реализиране на български продукти в Япония Още
Съветът на браншовите организации при БТПП отчете дейността си за 2020 г. и избра ново ръководство
Д-р Людмил Иванов е новият председател на Съвета Още
БТПП проведе обучение за посреднически организации, работещи за трудовата интеграция на граждани на трети страни
В два формата – международен и национален Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство от Еnterprise Europe Network
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Стартира новият Европейски съвет за иновации
С две събития - на 18 и 19 март Още
УО на ОПИК публикува разяснения относно изпълнението на договорите по процедура „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията“
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейската комисия определя курса за постигане на цифровизирана Европа до 2030 г.
ЕС да бъде независим в областта на цифровите технологии в един отворен и взаимосвързан свят Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Инициатива Empowering Business Community – общност от ангажирани компании по темата за бежанците
24 март 2021 г. от 17 до 19 часа Още