Брой 47 (2302), 10-03-2021
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

БТПП изпълни заложените цели, планове и приоритети за 2020 г. в подкрепа на бизнеса


Днес, 10 март, се проведе редовно годишно заседание на Управителния съвет (УС) на Българската търговско-промишлена палата. Във връзка с противоепидемичната обстановка заседанието се проведе онлайн. УС прие Отчета за дейността на Палатата за 2020  г., Годишния финансов отчет на БТПП за 2020 г., Становище по отчета на ИС на БТПП за 2020 г. и Отчет за дейността на КС през 2020 г.

Членовете на УС дадоха висока оценка на дейността и изпълнението на плановете, приоритетите и финансовите резултати на Палатата през 2020 г., независимо от сложната епидемиологична обстановка в страната. Отбелязана беше и успешната кампания за покриване критериите за представителност и признаването на БТПП за представителна организация на работодателите на национално равнище с нов 4-годишен мандат.

За изпълнение на предстоящите цели и задачи бяха утвърдени Програма за дейността и План-сметка на БТПП за 2021 г.

За подобряване на условията за правене на бизнес УС предвиди БТПП да усъвършенства своята дейност в посока дигитализация на процесите и външнотърговските документи. Препоръчано бе да се активизират инициативите, адресирани към млади предприемачи.

Програмата на БТПП за 2021 година е „жив“ документ, отворен за допълване и актуализация в съответствие с икономическата ситуация в страната, както и усъвършенстван с идеи и предложения на членове и партньори на Палатата, предприятия и браншови организации.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП изпълни заложените цели, планове и приоритети за 2020 г. в подкрепа на бизнеса
Управителният съвет на Палатата прие Програма за дейността през тази година – „жив“ документ, отворен за допълване и актуализация Още
Председателят на БТПП посети Посолството на Япония в София и се срещна с Н.Пр. Хироши Нарахира
Обсъждане на възможности и ниши за реализиране на български продукти в Япония Още
Съветът на браншовите организации при БТПП отчете дейността си за 2020 г. и избра ново ръководство
Д-р Людмил Иванов е новият председател на Съвета Още
БТПП проведе обучение за посреднически организации, работещи за трудовата интеграция на граждани на трети страни
В два формата – международен и национален Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство от Еnterprise Europe Network
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Стартира новият Европейски съвет за иновации
С две събития - на 18 и 19 март Още
УО на ОПИК публикува разяснения относно изпълнението на договорите по процедура „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията“
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейската комисия определя курса за постигане на цифровизирана Европа до 2030 г.
ЕС да бъде независим в областта на цифровите технологии в един отворен и взаимосвързан свят Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Инициатива Empowering Business Community – общност от ангажирани компании по темата за бежанците
24 март 2021 г. от 17 до 19 часа Още