Брой 47 (2302), 10-03-2021
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ

УО на ОПИК публикува разяснения относно изпълнението на договорите по процедура „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията“


Във връзка с постъпили запитвания относно изпълнението на договорите по процедура BG16RFOP002-2.077 „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, УО на ОПИК информира, че следва да имате предвид:

  1. Историческите данни могат да бъдат доказани чрез сключени договори, споразумения, фактури за предходни периоди, извлечения от ценоразписи на доставчиците, справки и/или всякакви други документи, от които да може да се установи, че цените са пазарни;
  2. Историческите данни за извършените разходи се представят еднократно, в случай че бъдат предявени разходи за сходни/идентични разходи за доставки/услуги неколкократно;
  3. За доказване, че цените са пазарни е достатъчно и предоставянето на документи за сходни разходи за доставки/услуги, когато не е възможно да бъдат предоставени документи за идентични такива.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП изпълни заложените цели, планове и приоритети за 2020 г. в подкрепа на бизнеса
Управителният съвет на Палатата прие Програма за дейността през тази година – „жив“ документ, отворен за допълване и актуализация Още
Председателят на БТПП посети Посолството на Япония в София и се срещна с Н.Пр. Хироши Нарахира
Обсъждане на възможности и ниши за реализиране на български продукти в Япония Още
Съветът на браншовите организации при БТПП отчете дейността си за 2020 г. и избра ново ръководство
Д-р Людмил Иванов е новият председател на Съвета Още
БТПП проведе обучение за посреднически организации, работещи за трудовата интеграция на граждани на трети страни
В два формата – международен и национален Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство от Еnterprise Europe Network
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Стартира новият Европейски съвет за иновации
С две събития - на 18 и 19 март Още
УО на ОПИК публикува разяснения относно изпълнението на договорите по процедура „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията“
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейската комисия определя курса за постигане на цифровизирана Европа до 2030 г.
ЕС да бъде независим в областта на цифровите технологии в един отворен и взаимосвързан свят Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Инициатива Empowering Business Community – общност от ангажирани компании по темата за бежанците
24 март 2021 г. от 17 до 19 часа Още