Брой 175 (432), 10-09-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

БТПП подкрепя Проекта за Закон за изменение и допълнение на Данъчно осигурителния процесуален кодекс


Състоя се заседание на Комисията по бюджетна политика и Комисията по осигурителни отношения към Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС). Бе обсъден Проекта на Закон за изменение и допълнение на Данъчно осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) по отношение на усъвършенстване на единната сметка за плащане на данъци и задължителните осигурителни вноски. Промените се отнасят и до временното въвеждане на механизма за обратно начисляване на ДДС за зърнени и технически култури.

Представителите на БТПП коментираха темата като действие в положителна посока, улесняваща бизнеса, и по-специално по отношение на погасяване първо на задълженията по главниците, и след това по дължимите лихви.

БТПП счита, че системата на единната сметка все още притежава несъвършенства, като например отсъствие на правото на избор при погасяване на задълженията, което дава възможност на изрядния платец да изпадне в състояние на неизправност при ненавременно и неточно разнасяне на погасените задължения от данъчната администрация.

Промените в ДОПК, които са в полза на бизнеса, засягат и възможността да се регулира давността и позволява позоваване.

С промените в Закона за ДДС се предоставя възможност за обратно начисляване на ДДС, което се очаква да е един ефективен инструмент в борбата с данъчни измами и отклоняване от данъчно облагане. Позицията на БТПП е категорична, че коректната конкуренция изисква спазването на всички закони и правила.

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП подкрепя Проекта за Закон за изменение и допълнение на Данъчно осигурителния процесуален кодекс
Промените са в положителна посока, улесняват бизнеса и по-специално по отношение на погасяване първо на задълженията по главниците и след това по дължимите лихви Още
БТПП подготвя изданието „Календар на панаирите и изложбите в България 2014”
Заинтересованите фирми могат да се включат с реклама Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
НЦПО – клон Търговище, проведе обучение на държавни служители
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
Асоциацията на българските предприятия за международни превози открива гореща линия за проблеми в Турция
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Президентът Росен Плевнелиев стартира инициатива „Диалог с гражданите“
"Пазарна икономика" е темата на първата дискусия Още
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
НСИ: Промишленото производство отбелязва ръст през юли спрямо юни
На годишна база има спад от 2,6 пункта Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност
Направените предложения са във връзка с необходимостта от хармонизиране на българското данъчно законодателство с изискванията на европейските директиви Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
По-добро използване на водните пътища на Европа
Шлеповете са сред най-екологичните и енергийно ефективни форми на транспорт, но понастоящем те превозват годишно едва около 6% от товарите в Европа Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес сътрудничество