Брой 175 (432), 10-09-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ

НСИ: Промишленото производство отбелязва ръст през юли спрямо юни


Индексът на промишленото производство нараства с 1.7% през юли в сравнение с юни 2013 г. Това сочат публикуваните днес предварителни сезонно изгладени данни на НСИ.

През юни 2013 г. индексът на промишленото производство, изчислен от сезонно изгладените данни, нарасна с 0.8% спрямо предходния месец.

На годишна база календарно изгладеният индекс на промишленото производство регистрира спад от 2.6% спрямо съответния месец на 2012 г.

През юли 2013 г. увеличение спрямо предходния месец е регистрирано в преработващата промишленост - с 2.3%, в добивната промишленост - с 1.5%, и в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 1.2%.

По-значителен ръст в преработващата промишленост се наблюдава при производството на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти - с 21.5%, при производството на лекарствени вещества и продукти - със 7.5%, при производството на хартия, картон и изделия от хартия и картон и при ремонта и инсталирането на машини и оборудване - с по 5.9%, при производството на метални изделия, без машини и оборудване - с 5.6%. Спад е регистриран при производството на напитки - с 8.5%, при производството на електрически съоръжения - с 5.2%, при производството на текстил и изделия от текстил, без облекло - с 2.6%. 

На годишна база спад на промишленото производство, изчислен от календарно изгладените данни е отчетен в добивната промишленост - с 15.9%, и в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - със 7.7%, докато в преработващата промишленост е отчетен ръст от 1.2%.

По-значително увеличение спрямо предходната година в преработващата промишленост се наблюдава при производството на автомобили, ремаркета и полуремаркета - с 26.1%, при печатната дейност и възпроизвеждането на записани носители - с 20.0%, при производството на текстил и изделия от текстил, без облекло - с 19.9%, при производството на метални изделия, без машини и оборудване - с 18.9%, при производството на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти - с 18.3%.

Намаление е отчетено при производството на превозни средства, без автомобили - с 22.7%, при обработката на кожи; производството на изделия от обработени кожи без косъм - с 16.9%, при производството на тютюневи изделия - с 14.0%, при ремонта и инсталирането на машини и оборудване - с 8.5%.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП подкрепя Проекта за Закон за изменение и допълнение на Данъчно осигурителния процесуален кодекс
Промените са в положителна посока, улесняват бизнеса и по-специално по отношение на погасяване първо на задълженията по главниците и след това по дължимите лихви Още
БТПП подготвя изданието „Календар на панаирите и изложбите в България 2014”
Заинтересованите фирми могат да се включат с реклама Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
НЦПО – клон Търговище, проведе обучение на държавни служители
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
Асоциацията на българските предприятия за международни превози открива гореща линия за проблеми в Турция
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Президентът Росен Плевнелиев стартира инициатива „Диалог с гражданите“
"Пазарна икономика" е темата на първата дискусия Още
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
НСИ: Промишленото производство отбелязва ръст през юли спрямо юни
На годишна база има спад от 2,6 пункта Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност
Направените предложения са във връзка с необходимостта от хармонизиране на българското данъчно законодателство с изискванията на европейските директиви Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
По-добро използване на водните пътища на Европа
Шлеповете са сред най-екологичните и енергийно ефективни форми на транспорт, но понастоящем те превозват годишно едва около 6% от товарите в Европа Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес сътрудничество