Брой 49 (2055), 11-03-2020
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Разширяване на сътрудничеството с Българската асоциация на електротехниката и електрониката


Инж. Орлин Димитров – изпълнителен директор на Българска асоциация на електротехниката и електрониката, и инж. Таньо Танев – член на УС на Асоциацията, посетиха БТПП и разговаряха с председателя Цветан Симеонов. Договорено бе разширяване на сътрудничеството и взаимното партньорство.

Инж. Димитров представи новите идеи за развитие на Асоциацията, насочени към реализиране на инициативи и проекти в сферата на иновациите и т.нар. „умни технологии“.

Цветан Симеонов запозна гостите с дейностите и предоставяните услуги от БТПП. Акцент бе поставен върху електронизацията и създадените преференции за членовете й, предимствата на Арбитражния съд, организирането и провеждането на международни срещи, кръгли маси и делегации, изпълнението на проекти.

От Асоциацията бе проявен интерес към разработваните от БТПП европейски проекти и възможностите за сътрудничество в тази посока. Договорена бе допълнителна среща по темата на експертно ниво. Асоциацията очаква съдействие от страна на регионалните структури на БТПП при организиране на срещи с представители на бизнеса по региони.

Страните оцениха срещата като ползотворна и се договориха за бъдещо по-тясно партньорство с цел предоставяне на повече услуги за предприятията от бранша.

 

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Писмо до министъра на околната среда и водите с предложение на АОБР за въвеждане на уеб-базирана платформа за обработка на данни от бизнеса
Студенти премериха сили в шестото издание на Sofia VIS Pre-Moot
С фокус върху международния търговски арбитраж и международната продажба на стоки Още
Разширяване на сътрудничеството с Българската асоциация на електротехниката и електрониката
С цел предоставяне на повече услуги за предприятията от бранша Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство от Enterprise Europe Network
ОБЩЕСТВЕНА КОНСУЛТАЦИЯ
Отворена е обществена консултация относно европейската стратегия за данните
ИНФОРМАЦИЯ ОТ СТИВ
Обявени търгове за електрически централи в Сирия
СТИВ - Дамаск Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Нова промишлена стратегия за конкурентоспособна, екологична и цифрова Европа
В момент на разместване на геополитическите пластове и засилена световна конкуренция Още
Eвропейската комисия лансира инвестиционен план за 25 милиарда евро в отговор на коронавируса
Работна група ще работи с държавите членки, за да се гарантира, че парите започват да се насочват през следващите седмици Още