Брой 49 (2055), 11-03-2020
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Писмо до министъра на околната среда и водите с предложение на АОБР за въвеждане на уеб-базирана платформа за обработка на данни от бизнеса


ДО
Г-Н ЕМИЛ ДИМИТРОВ
МИНИСТЪР НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИМИТРОВ,

С настоящето бихме искали да сигнализираме за проблема с постоянно растящата бюрокрация в областта на околната среда и управлението на отпадъците, с която бизнесът се сблъсква – бюрокрация, която за съжаление не носи ползи никому.

Проблемът, който визираме, се състои в следното – след като веднъж едно предприятие е попълнило многобройни въпросници, статистическа информация и декларации, всичко това трябва още веднъж да бъде въведено в централна система на МОСВ от служител(и) на министерството, за да отговаря то на изискванията на европейските институции относно обработването на статистически данни във връзка с околната среда.

Допълнително, всички документи, които се подават, трябва да бъдат подписани от управителя на дружеството или от лице на подобна позиция. Всичко това, освен многото време, коства хартия, тонери, мастило, транспорт – все неща, чието потребление стои в конфликт с принципа на опазване на околната среда.

С оглед на това предложението ни към Вас е да въведете уеб-базирана платформа за обработка на данни, в която всяко предприятие, задължено да подава данни във връзка с околната среда, да може директно да въвежда своите данни в съответните програми (модули) на платформата. По този начин и оглавяваното от Вас министерство ще разполага постоянно в реално време с точната релевантна информация, идваща от бизнеса. Една такава система би имала големи ползи както за българската икономика, така и за МОСВ, като:

  • Спестяване на десетки милиони лева бюрократични разходи;
  • Значително по-добро качество на събираните данни;
  • Възможност за автоматично предупреждаване на предприятията, които закъсняват с подаването на своите данни;
  • Бързо и лесно изготвяне на статистически модели, по които да се ориентират екологични и икономически политики;
  • За МОСВ няма да бъде огромно усилие, когато европейските институции изискват данни от Вас;

Наши предприятия с удоволствие биха подкрепили тази инициатива с предложения и идеи. Считаме, че с подкрепата на един добър IT-екип, една такава платформа би могла да бъде реализирана в рамките на около една година.

С уважение,

Кирил Домусчиев
Председател на КРИБ
Ротационен председател на АОБР за 2020 г.,
От името и по поръчение на АИКБ, БСК, БТПП и
 КРИБ

НОВИНИ ОТ БТПП
Писмо до министъра на околната среда и водите с предложение на АОБР за въвеждане на уеб-базирана платформа за обработка на данни от бизнеса
Студенти премериха сили в шестото издание на Sofia VIS Pre-Moot
С фокус върху международния търговски арбитраж и международната продажба на стоки Още
Разширяване на сътрудничеството с Българската асоциация на електротехниката и електрониката
С цел предоставяне на повече услуги за предприятията от бранша Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство от Enterprise Europe Network
ОБЩЕСТВЕНА КОНСУЛТАЦИЯ
Отворена е обществена консултация относно европейската стратегия за данните
ИНФОРМАЦИЯ ОТ СТИВ
Обявени търгове за електрически централи в Сирия
СТИВ - Дамаск Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Нова промишлена стратегия за конкурентоспособна, екологична и цифрова Европа
В момент на разместване на геополитическите пластове и засилена световна конкуренция Още
Eвропейската комисия лансира инвестиционен план за 25 милиарда евро в отговор на коронавируса
Работна група ще работи с държавите членки, за да се гарантира, че парите започват да се насочват през следващите седмици Още