Брой 49 (2055), 11-03-2020
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Студенти премериха сили в шестото издание на Sofia VIS Pre-Moot
БТПП беше домакин на шестото поред издание на Sofia VIS Pre-Moot – състезание за студенти с фокус върху международния търговски арбитраж и международната продажба на стоки. Sofia VIS Pre-Moot представлява симулиран арбитражен процес, свързан с прилагане на Виенската конвенция за продажба на стоки (CISG).

Sofia VIS Pre-Moot се провежда на английски език и има за цел да подготви отборите от участващите университети за 27-мото издание на Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot – Виена: най-голямото международно състезание по право за студенти!

Спонсори на събитието бяха Асоциацията на независимите лозаро-винари, българската старт-ъп компания „Колибра“ и софийският офис на австрийската адвокатска кантора „Шонхер“.

Традиционно събитието беше открито с конференция, посветена на актуални проблеми в международния търговски арбитраж. Конференцията беше открита от Благовест Пунев, председател  на Арбитражния съд при БТПП. Програмата продължи със следните актуални теми в сферата на международния търговски арбитраж:

·       Изменение, адаптация и реално изпълнение съгласно българското право, представено от Александър Кацарски, зам.-председател на Арбитражния съд при БТПП;

·       Асиметрични, хибридни и стъпаловидни клаузи за разрешаване на спорове според българското право и практиката на Арбитражния съд при БТПП, представена ота Венцислава Желязкова, член на Президиума на Арбитражния съд при БТПП;

·       Асиметрични клаузи за разрешаване на споровепримери от практиката на Арбитражния съд на ICC, представена от Влади Хенеси, съветник в ICC, Париж, Франция;

·       Доказването в арбитража и пред държавния съд: Съпоставка от гледна точка на българската практика, представена от Анастас Пунев, съдружник в адвокатско дружество Пунев & Стоименов;

·       Вреди и пропуснати ползи в практиката на арбитража и държавния съд, представена от Деян Драгиев, адвокат и директор на дирекция „Правна“ на „Колибра“, помощник редактор за Европа на  Kluwer Arbitration Blog.

Тази година, Sofia Vis Pre-Moot беше домакин на 9 отбора от водещи университети от Франция, Германия, Словения, България и Северна Македония.

Българската търговско-промишлена палата предостави 6 от своите арбитражни зали, където бяха проведени общо 42 рунда между отборите. Събитието беше закрито от председателя на Палатата Цветан Симеонов, който поздрави присъстващите студенти и треньори за доброто представяне и изтъкна ползите от провеждане на подобни младежки състезания за развитието на арбитража, като средство за разрешаване на търговските спорове.

НОВИНИ ОТ БТПП
Писмо до министъра на околната среда и водите с предложение на АОБР за въвеждане на уеб-базирана платформа за обработка на данни от бизнеса
Студенти премериха сили в шестото издание на Sofia VIS Pre-Moot
С фокус върху международния търговски арбитраж и международната продажба на стоки Още
Разширяване на сътрудничеството с Българската асоциация на електротехниката и електрониката
С цел предоставяне на повече услуги за предприятията от бранша Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство от Enterprise Europe Network
ОБЩЕСТВЕНА КОНСУЛТАЦИЯ
Отворена е обществена консултация относно европейската стратегия за данните
ИНФОРМАЦИЯ ОТ СТИВ
Обявени търгове за електрически централи в Сирия
СТИВ - Дамаск Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Нова промишлена стратегия за конкурентоспособна, екологична и цифрова Европа
В момент на разместване на геополитическите пластове и засилена световна конкуренция Още
Eвропейската комисия лансира инвестиционен план за 25 милиарда евро в отговор на коронавируса
Работна група ще работи с държавите членки, за да се гарантира, че парите започват да се насочват през следващите седмици Още