Брой 49 (2055), 11-03-2020
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Нова промишлена стратегия за конкурентоспособна, екологична и цифрова Европа


Европейската комисия представя нова стратегия, която да подпомогне европейската промишленост в двойния преход към цифровизация и постигане на неутралност по отношение на климата. Стратегията има за цел да стимулира конкурентоспособността на Европа и нейната стратегическа автономност в момент на разместване на геополитическите пластове и засилена световна конкуренция.

С пакета от инициативи се очертава нов подход към европейската промишлена политика се определят редица действия за подкрепа малките и големите предприятия, иновативните стартиращи предприятия, изследователските центрове, доставчиците на стоки и услуги и социалните партньори.

Със специална стратегия за малките и средните предприятия (МСП) се цели да се намали бюрокрацията и да им се помогне да имат достъп до финансиране. С предложения План за действие в областта на интелектуалната собственост се затвърждава технологичният суверенитет, при равни условия на конкуренция, с по-ефективна борба с кражбите на интелектуална собственост. Планират се и всеобхватни мерки за модернизация и декарбонизация на енергоемките промишлени отрасли, за насърчаване на устойчивата и интелигентната мобилност, за повишаване на енергийната ефективност и осигуряване на достатъчно и непрекъснато снабдяване с нисковъглеродна енергия на конкурентни цени. Предлага се и Алианс за чист водород с цел ускоряване на декарбонизацията на промишлеността и запазване на водещата позиция в  промишлеността.

Комисията ще приеме до средата на 2020 г. Бяла книга за преодоляване на нарушаващите конкуренцията последици от чуждестранните субсидии в единния пазар и за контролиране на чуждестранния достъп до обществени поръчки на ЕС и финансиране от ЕС. Предлага се и реформа на единния пазар в Съюза в полза на потребителите и фирмите, тъй като в момента съществуват редица административни препятствия. Премахването на тези пречки би могло да донесе до 713 милиарда евро до края на десетилетието.

Повече информация ще намерите тук

Приложени документи:

Нова промишлена стратегия за конкурентоспособна в световен мащаб екологична и цифрова Европа

Разгръщане на пълния потенциал на европейските МСП

Единен пазар, осигуряващ ползи за предприятията и потребителите

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Писмо до министъра на околната среда и водите с предложение на АОБР за въвеждане на уеб-базирана платформа за обработка на данни от бизнеса
Студенти премериха сили в шестото издание на Sofia VIS Pre-Moot
С фокус върху международния търговски арбитраж и международната продажба на стоки Още
Разширяване на сътрудничеството с Българската асоциация на електротехниката и електрониката
С цел предоставяне на повече услуги за предприятията от бранша Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство от Enterprise Europe Network
ОБЩЕСТВЕНА КОНСУЛТАЦИЯ
Отворена е обществена консултация относно европейската стратегия за данните
ИНФОРМАЦИЯ ОТ СТИВ
Обявени търгове за електрически централи в Сирия
СТИВ - Дамаск Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Нова промишлена стратегия за конкурентоспособна, екологична и цифрова Европа
В момент на разместване на геополитическите пластове и засилена световна конкуренция Още
Eвропейската комисия лансира инвестиционен план за 25 милиарда евро в отговор на коронавируса
Работна група ще работи с държавите членки, за да се гарантира, че парите започват да се насочват през следващите седмици Още