Брой 70 (1334), 11-04-2017
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

ИТ решения и глобални стандарти в хранително-вкусовата промишленост представиха на семинар в Пловдив


Съвместен семинар за ИТ решения и глобални стандарти в хранително-вкусовата промишленост проведоха на 6 април 2017 г. в Пловдив GS1 Bulgaria и CSB-System България (доставчик на браншово-специфични ИТ решения за предприятията и процесното планиране).

Една от темите на семинара бе „Маркиране на пресни продукти и стоки с променливи тегла с баркод DataBar“ и как това помага за подобряване на контрола и управлението на сроковете на годност и партидите, и реализирането на ефективна проследимост. В България повече от година търговци и производители работят съвместно по въвеждането на маркировката при бързооборотните стоки, което е и една от подбудите за организирането на семинара. Освен че се подобрява управлението на сроковете на годност и партидите, с това ще се повиши и безопасността на крайните потребители и качеството на тяхното обслужване.

Внедряването на всяка една CSB система се предхожда от точен анализ на нуждите и описание на процесите в съответното предприятие. Клиентите получават индивидуално и уникално за тях софтуерно решение, което благодарение на опита на фирмата в световен мащаб е оптимално и изчистено от грешки. Много мениджъри вече са оценили значимата роля на собствената информационна система и използването на глобални стандарти. Най-добрите резултати от едно решение се получават, когато зад него стои правилната концепция. Така системата може да покрие всички области и по-късно да предостави правилната информация в подходящ вид.

На семинара представител Тандем-В ООД представи Добрата практика на фирмата от приложение на решение на CSB-System, базирано на стандартите за идентификация и маркиране с баркод GS1 и електронния обмен на данни. Изграждането на информационната система е започнало през 2002 г. с построяването на новото предприятие, което се намира на бул. "Илиянци"  в София. Благодарение на усилията в тази посока е постигнато добро управление на доставките, планиране на производството и намаляване на грешките, съществено е облекчен труда на служителите на компанията.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
ИТ решения и глобални стандарти в хранително-вкусовата промишленост представиха на семинар в Пловдив
За ефективна проследимост на сроковете на годност и партидите, за повишаване безопасността на крайните потребители Още
Покана за Българо-китайски бизнес форум
С участие на представители на Федерацията на промишлеността и търговията на Китай Още
Двустранни срещи за бизнес сътрудничество в рамките на FUTURE OF BUILDING 2017
17-18 май 2017, Виена Още
Нови членове на Палатата
ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА
Статус и правомощия на Комисията за защита на конкуренцията – дейност като административна юрисдикция
Разглеждане на един от спорните въпроси относно дейността на КЗК – дали освен правоприлагащи, на Комисията са възложени и правораздавателни функции Още
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
НСИ: През февруари промишленото производство се увеличава
Производството на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти отбелязват най-висок годишен растеж - 34% Още
ОБЩЕСТВЕНА КОНСУЛТАЦИЯ
Анкета на ЕИСК сред гражданското общество за оценка на програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г.
Краен срок за попълване на въпросника: 19.5.2017 г. Още
ИНФОРМАЦИЯ ОТ СТИВ
Промени в Закона за регистриране на вносителите в Египет
Независимо, че те са обявени като либерализиращи, всъщност запазват необходимостта от работа с местен партньор при навлизане в египетския пазар Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Търговски мисии в Турция, май 2017 г.
Разходите по настаняването на одобрените за участие български фирми се поемат от Министерството на икономиката на Турция Още