Брой 70 (1334), 11-04-2017
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА

Статус и правомощия на Комисията за защита на конкуренцията – дейност като административна юрисдикция


В бр. 1 на списание „Търговско право” е публикувана студия „Статус и правомощия на Комисията за защита на конкуренцията – дейност като административна юрисдикция”, с автор гл. ас. д-р Васил Тодоров*.

Студията разглежда един от спорните въпроси относно дейността на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) – а именно – дали освен правоприлагащи, на КЗК са възложени и правораздавателни функции. Спорът идва от тезата, че правораздавателна дейност може да се осъществява само от съдилищата.

Изследването на поставения въпрос има за цел да обоснове наличието на административни юрисдикции – органи извън съдебната власт, на които със закон са предоставени правомощия да осъществяват правораздавателна дейност. Към тази група органи авторът причислява и КЗК.

Фокусирайки изследването върху въпроса за статуса на КЗК, е направен обоснован извод, че Законът за защита на конкуренцията, Законът за обществените поръчки и Законът за концесиите предоставят правомощия на КЗК да решава правни спорове. От тази гледна точка Комисията може да се класифицира като административна юрисдикция.

Статията можете да прочетете ТУК
---------------------
* Авторът е главен секретар на БТПП

 

НОВИНИ ОТ БТПП
ИТ решения и глобални стандарти в хранително-вкусовата промишленост представиха на семинар в Пловдив
За ефективна проследимост на сроковете на годност и партидите, за повишаване безопасността на крайните потребители Още
Покана за Българо-китайски бизнес форум
С участие на представители на Федерацията на промишлеността и търговията на Китай Още
Двустранни срещи за бизнес сътрудничество в рамките на FUTURE OF BUILDING 2017
17-18 май 2017, Виена Още
Нови членове на Палатата
ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА
Статус и правомощия на Комисията за защита на конкуренцията – дейност като административна юрисдикция
Разглеждане на един от спорните въпроси относно дейността на КЗК – дали освен правоприлагащи, на Комисията са възложени и правораздавателни функции Още
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
НСИ: През февруари промишленото производство се увеличава
Производството на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти отбелязват най-висок годишен растеж - 34% Още
ОБЩЕСТВЕНА КОНСУЛТАЦИЯ
Анкета на ЕИСК сред гражданското общество за оценка на програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г.
Краен срок за попълване на въпросника: 19.5.2017 г. Още
ИНФОРМАЦИЯ ОТ СТИВ
Промени в Закона за регистриране на вносителите в Египет
Независимо, че те са обявени като либерализиращи, всъщност запазват необходимостта от работа с местен партньор при навлизане в египетския пазар Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Търговски мисии в Турция, май 2017 г.
Разходите по настаняването на одобрените за участие български фирми се поемат от Министерството на икономиката на Турция Още