Брой 6 (766), 12-01-2015
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Проучване на БТПП за предпочитани дестинации за делови пътувания в чужбина през 2015 г.


При подготовка на своята програма, Българската търговско-промишлена палата  извърши допитване сред своите членове за държавите, към които проявяват интерес за бизнес пътувания през 2015 година. 

Сърбия, Германия и Турция са най-предпочитаните дестинации за бизнес пътувания през 2015 година. Това показват резултатите от проведено от БТПП допитване за страните, към които членовете на Палатата проявяват интерес за бизнес визити през тази година. Следват Австрия, Гърция и Мароко, посочени от 28% от членовете на БТПП, участвали в допитването. Традиционно от азиатските страни най-голям интерес има към Азербайджан (23%), Казахстан (19%) и Китай (19%).

От държавите на ЕС по-голям интерес към делови визити се очертава към Германия, Австрия, Гърция и Италия. Останалите страни от ЕС са по-малко привлекателни за бизнес посещения в сравнение например с Швейцария, Македония и Азербайджан, към които всяка пета фирма проявява интерес за бизнес пътуване.

По геополитически и икономически причини се наблюдава намаление на предпочитанията за пътувания в Русия (19% през 2015 г. спрямо 45% през 2014 г.) и в Украйна (14% през 2015 г. спрямо 24% през 2014 г.).

Намерението за износ на български стоки е водещ мотив за бизнес пътуванията – при 72% от анкетираните членове на БТПП. Същевременно всяка трета фирма се ориентира и към търсене на чуждестранни партньори за съвместни инвестиции в България. 28% се интересуват от внос на чужди стоки, а 17% - от реализация на проект в чужбина, за който търсят партньор. Сборът надвишава 100, защото фирмите посочват повече от една възможност.

Машиностроенето, строителството, услугите, производството на хранителни продукти, металургията и енергетиката са секторите, към които най-много от анкетираните имат интерес за срещи с потенциални бизнес партньори от чужбина.

В предварителната програма на БТПП за 2015 г. са планирани следните събития и пътувания:

  • Участие в 9-ти Световен конгрес на Търговско-промишлените палати, Торино, Италия, 10-12 юни
  • Бизнес делегация в Германия, Мюнхен, септември
  • Бизнес пътувания до Турция, Италия, Македония, Сърбия, Южна Америка.

В страната Палатата  предвижда организиране на бизнес форуми и срещи с бизнесмени от: Индонезия, Турция, Словакия, Кипър, Холандия, Китай, Албания, ЮАР и др.

БТПП ще информира своевременно своите членове за предстоящите международни събития с публикации на своя интернет сайт и в бюлетина на Палатата.

За повече информация: Дирекция Международно сътрудничество и международни организации, тел.: 02 8117 489, e-mail: interdpt@bcci.bg.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Проучване на БТПП за предпочитани дестинации за делови пътувания в чужбина през 2015 г.
Сърбия, Германия и Турция са посочени от фирмите като най-важни за разширяване на географския и икономически обхват на дейността им Още
Търговията на дребно – във фокуса на Глобалния форум GS1 2015
Нараства значението на омни-каналите - пазаруване чрез всички възможни канали, в т.ч. мобилни устройства, интернет, телевизия... Още
Наближава крайният срок за участие в Конкурса за най-добър иновативен проект и за най-успешно иновативно предприятие
Заявки се приемат до 31 януари 2015 г. Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Център за кариерно ориентиране на заети лица Стара Загора обявява Ден на отворените врати
Кариерни консултации, както и тест за работа в екип по метода на Белбин, който определя подходящите за кандидата позиции в работния колектив Още
ПРЕПОРЪЧАНО ЧЕТИВО
Eврото и Гърция: вероятни въздействия върху България
Автор: Красен Станчев, Институт за пазарна икономика Още
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
Износът на България за ЕС се увеличава, а за трети страни намалява
Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Германия, Италия, Румъния, Гърция и Испания Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства
Наредбата се привежда в съответствие с приетите промени в Закона за данък върху добавената стойност, в сила от 1 януари 2015 г. Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Български ИТ проекти могат да участват в конкурс на Международния съюз за далекосъобщения
Крайният срок за кандидатстване е 10 февруари 2015 г. Още