Брой 6 (766), 12-01-2015
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ

Български ИТ проекти могат да участват в конкурс на Международния съюз за далекосъобщения


Български организации могат да участват в конкурс (WSIS Project Prizes 2015) на Международния съюз по далекосъобщения за проекти в информационното общество. Инициативата се организира за четвърта поредна година.

Конкурсът е за проекти в 18 категории – електронно управление, е-здравеопазване, е-образование, изграждане на административен капацитет и други. Крайният срок за кандидатстване е 10 февруари 2015 година. Наградените предложения ще бъдат обявени на церемония на през май в Женева по време на Среща на върха на международната организация. Селектираните проекти се  популяризират сред всички 193 държави, които членуват в съюза.

Български проекти на държавни и частни институции, академичната общност и гражданското общество, които са участвали в предишни издания, са оценявани като примери за добри практики и са включвани в годишните справочници на световната организация. По информация на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, през 2012 г. Международният съюз по далекосъобщения е публикувал в доклад за добри практики 40 български проекта в областта на информационното общество. През 2013 г. четиринадесет български предложения и инициативи са намерили място в престижния доклад.

Повече информация за конкурса е публикувана на интернет страницата http://groups.itu.int/stocktaking/WSISProjectPrizes2015.aspx.

НОВИНИ ОТ БТПП
Проучване на БТПП за предпочитани дестинации за делови пътувания в чужбина през 2015 г.
Сърбия, Германия и Турция са посочени от фирмите като най-важни за разширяване на географския и икономически обхват на дейността им Още
Търговията на дребно – във фокуса на Глобалния форум GS1 2015
Нараства значението на омни-каналите - пазаруване чрез всички възможни канали, в т.ч. мобилни устройства, интернет, телевизия... Още
Наближава крайният срок за участие в Конкурса за най-добър иновативен проект и за най-успешно иновативно предприятие
Заявки се приемат до 31 януари 2015 г. Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Център за кариерно ориентиране на заети лица Стара Загора обявява Ден на отворените врати
Кариерни консултации, както и тест за работа в екип по метода на Белбин, който определя подходящите за кандидата позиции в работния колектив Още
ПРЕПОРЪЧАНО ЧЕТИВО
Eврото и Гърция: вероятни въздействия върху България
Автор: Красен Станчев, Институт за пазарна икономика Още
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
Износът на България за ЕС се увеличава, а за трети страни намалява
Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Германия, Италия, Румъния, Гърция и Испания Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства
Наредбата се привежда в съответствие с приетите промени в Закона за данък върху добавената стойност, в сила от 1 януари 2015 г. Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Български ИТ проекти могат да участват в конкурс на Международния съюз за далекосъобщения
Крайният срок за кандидатстване е 10 февруари 2015 г. Още