Брой 6 (766), 12-01-2015
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Търговията на дребно – във фокуса на Глобалния форум GS1 2015


Една от основните теми на предстоящия през февруари Глобален форум GS1 2015  е търговията на дребно. Във форума, който ще се проведе в Брюксел, ще участва и делегация на GS1 България към БТПП.

Важно е да се подчертае, че търговията на дребно е първото направление, в което през 1974 г. стартира прилагането на стандартите GS1 за маркиране на продукти с баркод. Днес, 4 десетилетия по-късно, всеки ден над 5 милиарда пъти се чува сигнала от сканирането на баркод в различни точки по земното кълбо. През годините стандартите са се развивали така, че да отговорят на специфичните нужди на сектора в съответствие с развитието на технологиите. И ако през 1974 г. маркирането с баркод е имало за цел крайния клиент да бъде обслужен по-бързо на каса, днес в търговията на дребно особено внимание се обръща на качеството на данните за повишаване безопасността на потребителите, увеличаване на възможностите за информиран избор при покупка и създаване на стабилна основа за електронната търговия B2C (Business-to-consumer).

Съгласно проучване на Kantar Worldpanel през 2016 г. 5,2% от световните продажби на бързообортни стоки ще се извършват по електронен път в сравнение с 3,7% през 2013. По прогноза на eMarketer (от юни 2014 г.) делът на електронните продажби B2C в края на тази годината ще достигне 20% и приблизително 1,1 трилиона евро. Във Великобритания 21% от продажбите в търговските вериги се извършват онлайн според UK Online Retail Association IMRG. Не на последно място в изследване с участието на Google Shopper Marketing Agency Council and M/A/R/C Research е направен извода, че мобилните телефони значително ще повлияят начините на пазаруване: 84% от притежателите на смартфони ги използват, докато се намират в самия магазин.

Според Кен Хугс, главен изпълнителен директор и специалист по поведение на потребителите в Glacier Consulting,  новото поколение има нужда от удовлетворяване на търсенето изключително бързо, изключително качествено и изключително надеждно. В отговор на това нараства значението и използването на омни-каналите (пазаруване чрез всички възможни канали, в т.ч. мобилни устройства, интернет, телевизия, радио, директна поща, каталози и други). Нараства и значението на стандартите GS1. Баркодът GS1 се е превърнал в неизменна част от етикетите на продуктите. Чрез използването на стандартите GS1 за идентификация, събиране и споделяне на информация за продуктите в магазините и в интернет, търговците на дребно получават възможност да изградят успешни мрежи за дистрибуция, да намалят своите разходи, да повишат удовлетвореността на клиентите, да повишат продажбите и доверието на потребителите в търговските марки. За осъществяване на покупките от особено значение са качеството, актуалността и пълнотата на данните, което освен това е заложено и като изискване в отделни нормативни документи – за храните това е Регламент №1169/2011 на ЕС за предоставяне на информация за храните на крайните потребители. Отново в Регламента е предвидено „да се осигури възможност на потребителите да се ползват от други средства за предоставяне на задължителна информация за храните, различни от опаковката или етикета“. В тази връзка в отделни страни са разработени мобилни приложения, които позволяват чрез сканиране на баркода с мобилен телефон потребителят да се свърже с бази данни, където се съдържа качествена информация за продуктите. Работата в тази посока включва и предоставянето на качествена, актуална информация от доставчика към съответната търговска верига.

През месец април 2014 г. Съвет GS1 България към БТПП представи безплатно мобилно приложение БГ Баркод. До момента приложението е свалено от над 10 500 потребители. Чрез сканиране на баркода върху опаковката на продукта с БГ Баркод, потребителят получава информация за легитимността на баркода и данни за фирмата, на която е предоставен за ползване. Ако след сканирането се появи съобщение, че баркодът е нелегитимен, потребителят може да изпрати сигнал с изображение до GS1 България. Мобилното приложение БГ Баркод е разработено за двете най-разпространени платформи Android & iOS. Предвид големия интерес GS1 България работи върху създаването на следваща версия, която е съобразена с изискванията на Регламент 1169/ЕС за предоставяне на допълнителна информация на потребителите за хранителните продукти като състав, енергийна стойност, алергени, снимка на продукта, подробно описание на продукта, начин на използване.

С помощта на своите Национални организации по света, GS1 работи в сътрудничество с търговските вериги, техните доставчици и фирми, разработващи софтуерни решения, за да отговори на предизвикателствата на сектора.

По време на Глобалния форум GS1 2015 в Брюксел, освен представяне на конкретни решения, ще бъдат обсъдени и въпроси, свързани с качеството и сигурността на данните.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Проучване на БТПП за предпочитани дестинации за делови пътувания в чужбина през 2015 г.
Сърбия, Германия и Турция са посочени от фирмите като най-важни за разширяване на географския и икономически обхват на дейността им Още
Търговията на дребно – във фокуса на Глобалния форум GS1 2015
Нараства значението на омни-каналите - пазаруване чрез всички възможни канали, в т.ч. мобилни устройства, интернет, телевизия... Още
Наближава крайният срок за участие в Конкурса за най-добър иновативен проект и за най-успешно иновативно предприятие
Заявки се приемат до 31 януари 2015 г. Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Център за кариерно ориентиране на заети лица Стара Загора обявява Ден на отворените врати
Кариерни консултации, както и тест за работа в екип по метода на Белбин, който определя подходящите за кандидата позиции в работния колектив Още
ПРЕПОРЪЧАНО ЧЕТИВО
Eврото и Гърция: вероятни въздействия върху България
Автор: Красен Станчев, Институт за пазарна икономика Още
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
Износът на България за ЕС се увеличава, а за трети страни намалява
Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Германия, Италия, Румъния, Гърция и Испания Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства
Наредбата се привежда в съответствие с приетите промени в Закона за данък върху добавената стойност, в сила от 1 януари 2015 г. Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Български ИТ проекти могат да участват в конкурс на Международния съюз за далекосъобщения
Крайният срок за кандидатстване е 10 февруари 2015 г. Още