Брой 6 (766), 12-01-2015
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ

Център за кариерно ориентиране на заети лица Стара Загора обявява Ден на отворените врати


На 16 януари, от 10 до 16 часа, Център за кариерно ориентиране на заети лица - Стара Загора обявява Ден на отворените врати. Всички желаещи могат да се запознаят с дейността му, както и да получат информация за възможностите за професионално развитие.

Центърът за кариерно развитие предлага възможност за кариерно ориентиране и израстване, както и за професионална реализация на заетите лица. За тази цел клиентите на центъра са подпомагани от кариерен консултант.

Всички предлагани услуги се предоставят безплатно. Ролята на кариерния консултант е ежедневно да проучва наличните свободни позиции, обявени от фирмите, като следи не само обявите и публикациите във фирмените сайтове, но директно се свързва със самите работодатели и проучва кариерните възможности. Той консултира заетите лица, които търсят възможности за кариерно израстване, като ги ориентира за наличните свободни позиции, съдействат им при подготовката на автобиография, мотивационно писмо, поведение при интервю, дрескод и др.

Желаещите посетители могат да получат кариерна консултация относно споменатите теми, както и да се възползват от теста за работа в екип по метода на Белбин, който определя подходящите за кандидата позиции в работния колектив, а също и „Ръководство за кандидатстване за работа“, съдържащо синтезирана информация за поведение и съвети относно процеса на кариерното израстване.

Центърът предлага и услуги за работодатели, като публикува безплатно обяви за търсене на служители в електронната платформа на Виртуалната социална академия към Българска търговско-промишлена палата.

Центърът съществува от месец юни 2014 година и ще функционира до края на януари 2015, тъй като се финансира от проект на БТПП „Повишаване на обществената нетърпимост към неформалната икономика при трудовоправните и осигурителни отношения и превантивни действия за ограничаването й“ с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

НОВИНИ ОТ БТПП
Проучване на БТПП за предпочитани дестинации за делови пътувания в чужбина през 2015 г.
Сърбия, Германия и Турция са посочени от фирмите като най-важни за разширяване на географския и икономически обхват на дейността им Още
Търговията на дребно – във фокуса на Глобалния форум GS1 2015
Нараства значението на омни-каналите - пазаруване чрез всички възможни канали, в т.ч. мобилни устройства, интернет, телевизия... Още
Наближава крайният срок за участие в Конкурса за най-добър иновативен проект и за най-успешно иновативно предприятие
Заявки се приемат до 31 януари 2015 г. Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Център за кариерно ориентиране на заети лица Стара Загора обявява Ден на отворените врати
Кариерни консултации, както и тест за работа в екип по метода на Белбин, който определя подходящите за кандидата позиции в работния колектив Още
ПРЕПОРЪЧАНО ЧЕТИВО
Eврото и Гърция: вероятни въздействия върху България
Автор: Красен Станчев, Институт за пазарна икономика Още
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
Износът на България за ЕС се увеличава, а за трети страни намалява
Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Германия, Италия, Румъния, Гърция и Испания Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства
Наредбата се привежда в съответствие с приетите промени в Закона за данък върху добавената стойност, в сила от 1 януари 2015 г. Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Български ИТ проекти могат да участват в конкурс на Международния съюз за далекосъобщения
Крайният срок за кандидатстване е 10 февруари 2015 г. Още