Брой 9 (1021), 14-01-2016
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

БТПП подкрепя създаването на секторни помирителни комисии към КЗП


БТПП участва в кръгла маса на тема: „Новите помирителни комисии – механизъм за решаване на спорове между потребители и търговци“, организирана от вестниците "24 часа" и "Труд", съвместно с Комисията за защита на потребителите /КЗП/.

Представители на държавни структури, бизнес сдружения, организации на потребителите и големи компании обсъдиха промени в Закона за защита на потребителите, предвиждащи създаването на общи и секторни помирителни комисии към КЗП. Секторните комисии са специализирани и към тях ще се отнасят спорове в ключови сектори - енергетика, водоснабдителни и канализационни услуги, електронни и пощенски услуги, транспорт и финансовия сектор.

Предявяването на спора пред помирителна комисия не е предпоставка за разглеждането на този спор от съда. Важно е да се подчертае, че участието в производството пред помирителните комисии не е задължително нито за потребителите, нито за търговците. Помирителните комисии, освен това, не налагат решение задължително за страните, а им съдействат доброволно да постигнат споразумение, до което се стига само ако и двете страни желаят това.

Предвидена е и възможност за разглеждане на спорове, свързани и с трансгранични онлайн услуги, което е част от новата услуга на ЕК, а именно електронната  платформа за решаване на спорове, която ще заработи в средата на февруари тази година и където всеки ще може да потърси съдействие при решаване на спорове, чрез електронен портал безплатно.

Беше уточнено, че право да отнася спора до помирителните комисии към КЗП има само потребителят, при условие, обаче, че преди това се е обърнал към търговеца за разрешаване на спора.

В проведената дискусия някои участници изразиха виждане, че участието в помирителните производства и решенията на помирителните комисии трябва да стане задължително за страните. Това виждане като цяло не беше възприето от участниците. В тази връзка, зам.-министърът на икономиката Даниела Везиева подчерта, че подобна позиция е в разрез с принципа за доброволност, на който се основава работата на помирителните комисии. 

На кръглата маса, а и във всички свои становища до момента, БТПП се противопостави на идеята за задължителност на помирителното производство. Това е допълнителна и неоправдана тежест за търговците, особено за микро- и МСП. Вместо това, БТПП приканва да се създадат стимули за насърчаване на търговците за участие в помирителните комисии.

Допълнителна информация по темата  ТУК

 

 

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП подкрепя създаването на секторни помирителни комисии към КЗП
Крачка напред за разрешаване на спорове между потребители и търговци в най-чувствителните сектори Още
Нови стъпки за насърчаване на търговско-икономическите отношения България-Ливан
Подготвя се Меморандум за сътрудничество с Федерацията на търговско-промишлените и земеделски палати на Ливан Още
Среща с представители на Посолството на Япония
БТПП ще продължи да оказва пълно съдействие на японски компании, изразили намерение за инвестиции в България Още
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
АЕБТРИ информира за указание на немските митници
За изчисляването на частта от командировъчните, която се признава като елемент на минималната заплата Още
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
НСИ: Нулева месечна инфлация за декември
На годишна база все още има дефлация от 0.4 на сто Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство от EEN
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Проучване интереса на български фирми за срещи с „Биофарм“ – иновационно-териториален клъстер на Новосибирската област, юни 2016, Русия
Фокусът при срещите ще бъде върху производството на ваксини, лекарства, диагностични системи, пробиотици, селскостопански продукти и др. Още