Брой 154 (1665), 14-08-2018
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

БТПП подкрепя предложение на Българската газова асоциация за намаляване на административната тежест


В БТПП постъпи аргументирано предложение от Българската газова асоциация за намаляване на административната тежест. Предложението е за промяна в регулаторните режими за периодични метрологични проверки, които се извършват съгласно Заповед № А-333/29.05.2014г. на председателя на Държавната агенция за метрологичен надзор (ДАМТН), изготвена по предложение на председателя на Български институт по метрология (БИМ).

Предоставеният сравнителен анализ за сходни регулации в други европейски държави показва, че периодичните проверки, които се извършват в България, са три пъти по-чести отколкото в Европа. Тази прекомерна административна тежест върху газоразпределителните предприятие се отразява освен върху възможностите за допълнителни инвестиции чрез средствата, които се отделят за проверките, и върху цената за крайния потребител. Прекалено честите проверки на средствата за измервания са фактор, отразяващ се на газоподаването, което може да създаде и вероятност за проблеми в сигурността.

БТПП подкрепя предложението на  Българската газова асоциация за намаляване на административната тежест и срокът на периодични проверки да се увеличи. В тази връзка БТПП изпрати писмо до министъра на икономиката със становище за  изменение на Заповед № А-333/29.05.2014г., като  остава на разположение при необходимост да участва в работни консултации със свои експерти.

 

 

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП подкрепя предложение на Българската газова асоциация за намаляване на административната тежест
За промяна в регулаторните режими за периодични метрологични проверки Още
Покана за семинар “Трансферното ценообразуване в България“
26 септември 2018 г. от 9 часа в Палатата Още
ТРУД И ЗАЕТОСТ
Регистрираната безработица продължава да намалява
Две трети от всички заети работят в сектора на услугите Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Информационни дни на тема “Права и възможности за българските граждани 11 години след присъединяването към ЕС“
От 10 до 14 септември 2018 г. в Пазарджик, Асеновград, Казанлък, Карлово и Пловдив Още
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
НСИ: Ръст от 3.4% на БВП през второто тримесечие на 2018 г.
Най-голям дял в БВП заема крайното потребление Още
ГЛЕДНА ТОЧКА
Кризата с уменията в България
Автор: Явор Алексиев, Институт за пазарна икономика Още
ИНФОРМАЦИЯ ОТ ДИПЛОМАТИЧЕСКИТЕ МИСИИ
Приватизация на държавни предприятия в Молдова
Търговете ще се проведат в периода 3-7 септември 2018 г. Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Космическо пространство: Системата „Галилео“ вече има 26 спътника в орбита, които осигуряват по-добър сигнал за спътникова навигация