Брой 154 (1665), 14-08-2018
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ТРУД И ЗАЕТОСТ

Регистрираната безработица продължава да намалява


Коефициентът на икономическа активност за населението на възраст 15 - 64 навършени години е 71.8%, и остава без изменение в сравнение с второто тримесечие на 2017 година. Това сочат данни на Националния статистически институт, събрани чрез анкети в домакинствата. Коефициентът на заетост за населението на възраст 15 - 64 навършени години е 67.9%, като в сравнение със същото тримесечие на 2017 г. се увеличава с 0.7 процентни пункта. Коефициентът на безработица е 5.5%, или с 0.8 процентни пункта по-нисък в сравнение с второто тримесечие на 2017 година.  Икономически неактивните лица на възраст 15 - 64 навършени години са       1 278.5 хил., или 28.2% от населението в същата възрастова група. От тях 84.4 хил., или 6.6%, са обезкуражени лица.

През второто тримесечие на 2018 г. общият брой на заетите лица на възраст 15 и повече навършени години е 3 157.1 хил., като 1 678.1 хил. са мъже и 1 479.0 хил. - жени. Относителният дял на заетите лица от населението на възраст 15 и повече навършени години е 52.5%, с 0.3 процентни пункта по-висок в сравнение със същото тримесечие на 2017 година. При мъжете този дял е 58.1%, а при жените - 47.3%. 

През второто тримесечие на 2018 г. 2 002.3 хил. души, или почти две трети от всички заети, работят в сектора на услугите, 940.7 хил. (29.8%) - в индустрията, и 214.1 хил. (6.8%) - в селското, горското и рибното стопанство. От всички заети 3.9% (123.5 хил.) са работодатели, 7.1% (223.9 хил.) - самостоятелно заети лица (без наети), 88.2% (2 785.6 хил.) - наети лица, и 0.8% (24.1 хил.) - неплатени семейни работници. От общия брой на наетите лица 2 123.4 хил. (76.2%) работят в частния сектор, а 662.2 хил. (23.8%) - в обществения.  С временна работа са 118.1 хил., или 4.2% от наетите лица. 

 

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП подкрепя предложение на Българската газова асоциация за намаляване на административната тежест
За промяна в регулаторните режими за периодични метрологични проверки Още
Покана за семинар “Трансферното ценообразуване в България“
26 септември 2018 г. от 9 часа в Палатата Още
ТРУД И ЗАЕТОСТ
Регистрираната безработица продължава да намалява
Две трети от всички заети работят в сектора на услугите Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Информационни дни на тема “Права и възможности за българските граждани 11 години след присъединяването към ЕС“
От 10 до 14 септември 2018 г. в Пазарджик, Асеновград, Казанлък, Карлово и Пловдив Още
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
НСИ: Ръст от 3.4% на БВП през второто тримесечие на 2018 г.
Най-голям дял в БВП заема крайното потребление Още
ГЛЕДНА ТОЧКА
Кризата с уменията в България
Автор: Явор Алексиев, Институт за пазарна икономика Още
ИНФОРМАЦИЯ ОТ ДИПЛОМАТИЧЕСКИТЕ МИСИИ
Приватизация на държавни предприятия в Молдова
Търговете ще се проведат в периода 3-7 септември 2018 г. Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Космическо пространство: Системата „Галилео“ вече има 26 спътника в орбита, които осигуряват по-добър сигнал за спътникова навигация