Брой 154 (1665), 14-08-2018
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Космическо пространство: Системата „Галилео“ вече има 26 спътника в орбита, които осигуряват по-добър сигнал за спътникова навигация


Oще четири спътника на системата „Галилео“ бяха изведени успешно в орбита от европейския космодрум във Френска Гвиана с помощта на европейската ракета-носител Ariane-5. С мрежата от 26 спътника понастоящем глобалната спътникова навигационна система на ЕС ще осигурява по-прецизен сигнал за широк спектър от ценни услуги.

Понастоящем „Галилео“ предоставя три вида услуги за спътникова навигация:

  • Отворена услуга на „Галилео“: безплатна услуга за позициониране, навигация и определяне на времето. Услугата за определяне на времето става все по-надеждна, точна и бърза (от порядъка на наносекунди) в сравнение с други системи за определяне на местоположението. Тя позволява на системата eCall, която е задължителна за всички нови автомобили в ЕС от 31 март 2018 г., да съобщава местоположението на превозното средство на службите за спешна помощ.
  • Услуга на „Галилео“ за търсене и спасяване:откриване на мястото на излъчване на сигнали за бедствие от активен маяк. С влизането в действие на първите услуги по програма „Галилео“ през декември 2016 г. времето за откриване на лица в бедствие в морето или планината бе намалено от 4 часа в някои случаи до около 10 минути след задействането на авариен маяк. Точността на определяне на местоположението се е подобрила от 10 km без „Галилео“ до под 2 km с „Галилео“. Освен това от следващата година услугата ще изпраща сигнал, информиращ лицето в опасност, че сигналът за бедствие е бил приет и местоположението му определено.
  • Публично регулирана услуга на „Галилео“: кодирана услуга, предназначена за употреба от публичните органи в чувствителни от гледна точка на сигурността сценарии, например при военни операции. Стремежът е да се осигури непрекъснато предлагане на тази услуга дори при най-неблагоприятни условия. Това е особено надеждна и изцяло криптирана услуга за държавните потребители по време на национални извънредни или кризисни ситуации, като например терористични нападения.

Всеки, който разполага с устройство, съвместимо със системата „Галилео“, е в състояние да използва нейните сигнали за позициониране, навигация и определяне на времето. Услугите на „Галилео“ се основават на много точни сигнали, които обаче не са налични през цялото време в тази начална фаза и поради това се използват в комбинация с други системи за спътникова навигация, като например GPS. Всеки спътник, добавен към мрежата на „Галилео“, подобрява стъпка по стъпка разполагаемостта и резултатността в световен мащаб. След като мрежата достигне 30 спътника през 2020 г., системата „Галилео“ ще бъде напълно работоспособна и независима, което означава, че дадено местоположение ще може да се определя самостоятелно навсякъде и по всяко време, като се използват единствено спътниците на „Галилео“.

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП подкрепя предложение на Българската газова асоциация за намаляване на административната тежест
За промяна в регулаторните режими за периодични метрологични проверки Още
Покана за семинар “Трансферното ценообразуване в България“
26 септември 2018 г. от 9 часа в Палатата Още
ТРУД И ЗАЕТОСТ
Регистрираната безработица продължава да намалява
Две трети от всички заети работят в сектора на услугите Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Информационни дни на тема “Права и възможности за българските граждани 11 години след присъединяването към ЕС“
От 10 до 14 септември 2018 г. в Пазарджик, Асеновград, Казанлък, Карлово и Пловдив Още
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
НСИ: Ръст от 3.4% на БВП през второто тримесечие на 2018 г.
Най-голям дял в БВП заема крайното потребление Още
ГЛЕДНА ТОЧКА
Кризата с уменията в България
Автор: Явор Алексиев, Институт за пазарна икономика Още
ИНФОРМАЦИЯ ОТ ДИПЛОМАТИЧЕСКИТЕ МИСИИ
Приватизация на държавни предприятия в Молдова
Търговете ще се проведат в периода 3-7 септември 2018 г. Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Космическо пространство: Системата „Галилео“ вече има 26 спътника в орбита, които осигуряват по-добър сигнал за спътникова навигация