Брой 154 (1665), 14-08-2018
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ

НСИ: Ръст от 3.4% на БВП през второто тримесечие на 2018 г.


През второто тримесечие на годината брутният вътрешен продукт (БВП) нараства с 3.4% спрямо съответното тримесечие на предходната година и с 0.8% спрямо първото тримесечие на тази, сочат сезонно изгладените данни, публикувани днес от Националния статистически институт (НСИ). Според експресните оценки за периода април - юни БВП в номинално изражение достига 26.047 млрд. лева.

Най-голям дял в него заема крайното потребление (79%). През второто тримесечие бруто капиталообразуването заема 23.1 на сто относителен дял в БВП. Външнотърговското салдо е отрицателно.

Според експресните оценки на БВП по елементи на крайното използване през второто тримесечие на 2018 г. принос за регистрирания икономически растеж спрямо първото тримесечие има увеличението на крайното потребление с 1.8%, и на бруто образуването на основен капитал с 0.1 на сто.

През второто тримесечие на 2018 г. спрямо съответното тримесечие на предходната година износът и вносът на стоки и услуги се увеличават съответно с 2.7 и 4.6%.

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП подкрепя предложение на Българската газова асоциация за намаляване на административната тежест
За промяна в регулаторните режими за периодични метрологични проверки Още
Покана за семинар “Трансферното ценообразуване в България“
26 септември 2018 г. от 9 часа в Палатата Още
ТРУД И ЗАЕТОСТ
Регистрираната безработица продължава да намалява
Две трети от всички заети работят в сектора на услугите Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Информационни дни на тема “Права и възможности за българските граждани 11 години след присъединяването към ЕС“
От 10 до 14 септември 2018 г. в Пазарджик, Асеновград, Казанлък, Карлово и Пловдив Още
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
НСИ: Ръст от 3.4% на БВП през второто тримесечие на 2018 г.
Най-голям дял в БВП заема крайното потребление Още
ГЛЕДНА ТОЧКА
Кризата с уменията в България
Автор: Явор Алексиев, Институт за пазарна икономика Още
ИНФОРМАЦИЯ ОТ ДИПЛОМАТИЧЕСКИТЕ МИСИИ
Приватизация на държавни предприятия в Молдова
Търговете ще се проведат в периода 3-7 септември 2018 г. Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Космическо пространство: Системата „Галилео“ вече има 26 спътника в орбита, които осигуряват по-добър сигнал за спътникова навигация