Брой 158 (415), 15-08-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество


Проведе се първото заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество след прекъсване на работата на този орган за период повече от четири месеца. Заседанието се състоя под председателството на вицепремиера и министър на правосъдието Зинаида Златанова. В срещата БТПП бе представена от главния секретар Васил Тодоров. Тема на обсъждане бе проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Р България за 2013 г.

В началото на заседанието БТПП изрази удовлетвореност от възстановяване на работата на НСТС - орган, който въпреки консултативните функции и възможност да разглежда само въпроси от трудовоправно естество, осигурителни отношения и жизнен стандарт, може да се използва като важен инструмент за намаляване на социалното напрежение в обществото.

По отношение на предложението за актуализация на държавния бюджет, БТПП подкрепя положителните аспекти в предложения законопроект:

  • Неувеличаване на преразпределителната роля на държавата
  • Оптимизиране разходите по бюджетите на ведомствата
  • Неувеличаване на данъците
  • Запазване на фискалната стабилност.

БТПП подкрепя намерението да се изплатят просрочените задължения, които държавата има към бизнеса, и за в бъдеще държавата да бъде изряден платец в отношенията с фирмите.

По отношение на средствата, които ще се използват за социални плащания, БТПП настоява за строг контрол при тяхното разходване,  т.е. тези средства следва да отиват при действително нуждаещите се групи.

Становището на БТПП виж ТУК.

НОВИНИ ОТ БТПП
Заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество
Тема на обсъждане бе проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Р България за 2013 г. Още
БТПП предлага безплатни енергийни одити за фирми от секторите управление на отпадъците и обработка на повърхности
Услугата е ориентирана към МСП с цел намаляване влиянието на дейността им върху околната среда Още
БТПП проучва мнението на бизнеса по три законопроекта
Нови членове на Палатата
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
„Кариера в България. Защо не?“ – кариерният форум ще се проведе за шеста поредна година
Форумът е както за българи с образование и професионален опит в чужбина, така и за работодатели, търсещи професионалисти Още
МИТНИЦИ И МИТНИЧЕСКИ РЕЖИМ
От 1 септември се създава митница във Видин
С оглед намаляване на регулаторната тежест за бизнеса правителството направи промяна в тарифата за таксите, които се събират от Агенция „Митници” Още
ЕКОЛОГИЯ, СО2
МОСВ: България трайно надхвърля таваните за емисиите вредни вещества от ТЕЦ-овете
Предприети са мерки, за да се спазят договореностите с ЕС и да се предотврати навлизането в съдебна фаза на наказателната процедура срещу страната ни Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Комисията отделя 13,7 млн. евро, за да стимулира развитието на трансграничните цифрови обществени услуги
Разработване на цифрови обществени услуги, които улесняват дейността на предприятията навсякъде в ЕС, включително при учредяване на дружество, покриване на правните изисквания и участие в публични търгове Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство от EEN