Брой 158 (415), 15-08-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Комисията отделя 13,7 млн. евро, за да стимулира развитието на трансграничните цифрови обществени услуги


След успешното сътрудничество между държавите —членки на ЕС, промишлеността, националните администрации, академичните среди, частния сектор и гражданите в множество проекти, улесняващи живота, работата, пътуването, ученето и извършването на стопанска дейност в чужбина, Европейската комисия инвестира 13,7 млн. евро за по-нататъшно развитие на трансгранични цифрови обществени услуги. Новият проект „e-SENS“ (електронни опростени европейски мрежови услуги) ще спомогне за разработването на цифрови обществени услуги, които улесняват дейността на предприятията в собствената им държава членка и навсякъде в ЕС, включително при учредяване на дружество, покриване на правните изисквания и участие в публични търгове. Ще се осигури и връзка между националните цифрови услуги за гражданите, които посещават друга държава членка за почивка, работа или обучение.

Ето примери за това как с помощта на e-SENS европейците могат максимално да се възползват от единния пазар:

  • Аня е собственик на туристическа агенция в Литва и предлага най-вече пътувания в Португалия. Тя иска да отвори агенция в Португалия, която да организира пътувания до балтийските държави. С помощта на „SPOCS“ — функциониращо изцяло онлайн единно звено за контакт, тя може да се запознае с необходимите за това условия и да получи помощ, за да извърши процедурите за регистрация онлайн.
  • Освен това Аня скоро ще сключи брак. Сватбата ще се състои в родния град на годеника ѝ в Испания. Благодарение на модула „STORK“ с електронната си идентификация Аня ще може да регистрира брака си през интернет в Литва.
  • При полет от Брюксел за Атина багажът на Карел е бил изгубен. Той не е удовлетворен от компенсациите, предложени му от авиокомпанията в рамките на Правата на пътниците в ЕС. e-CODEX му дава възможност да започне онлайн процедура за подаване на жалба независимо от местоположението му в Европа.
  • Сабрина е на посещение при своите братовчеди в Дания и си дава сметка, че лекарството ѝ срещу диабет се е свършило. За щастие чрез системата „epSOS ePrescription“ тя може все пак да получи лекарства от аптека в чужбина.

Ефективността на трансграничните цифрови обществени услуги ще се подобри допълнително, когато те започнат да се осъществяват с помощта на широколентовите високоскоростни информационни магистрали, обхващащи територията на целия ЕС. Мерките за насърчаване на инвестициите във високоскоростни мрежи са един от елементите на пакета от инициативи за изграждането на свързан континент, който предстои да бъде предложен от Комисията.

Конкретните проекти са:

  • Сигурно свързване на електронни самоличности — проектът STORK 2.0 спомага да се реализира идеята за единно европейско пространство за електронно идентифициране и удостоветряване на автентичността. Чрез него се създава съвместимост на национално и на европейско равнище за електронните самоличности за физически и юридически лица (видеоматериал).
  • Ускоряване на правораздаването — проектът e-CODEX подобрява трансграничния достъп на гражданите и предприятията до правни услуги в Европа, както и съвместимостта между правните органи в рамките на ЕС (видеоматериал).
  • Подобряване на здавеопазването — в рамките на проекта epSOS се проектира, изгражда и оценява инфраструктура за услуги, която дава възможност за трансгранична съвместимост между системите за електронни здравни досиета (видеоматериал).
  • Подобряване на обществените поръчки — резултатите от проекта PEPPOL за електронни услуги за обществени поръчки (eProcurement) (прехвърлен към асоциацията с идеална цел „OpenPEPPOL“) помага на европейските предприятия лесно да се свързват по електронен път с европейските обществен органи в рамките на процеса за възлагане на поръчки(видеоматериал).
  • Улесняване на стопанската дейност — резултатите от проекта „SPOCS“ дават възможност на предприятията да се установят в чужбина. Благодарение на интернет сайта Starter-Kit те получават достъп до безпроблемни трансгранични електронни алтернативи на дългите административни процедури, с които предприемачите обикновено се сблъскват, когато се опитват да разширят дейността си в други държави (видеоматериал).

e-SENS се опира на тези резултати и осигурява прехода от пилотната към работната фаза, през която трансграничните цифрови обществени услуги ще бъдат изцяло достъпни.

Комисията осигурява 13,7 млн. евро за подкрепа на e-SENS за три години (50 % от бюджета в размер на 27,4 млн. евро), които ще бъдат осигурени от Програмата за подкрепа на политиката за информационни и комуникационни технологии (ICT-PSP).

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество
Тема на обсъждане бе проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Р България за 2013 г. Още
БТПП предлага безплатни енергийни одити за фирми от секторите управление на отпадъците и обработка на повърхности
Услугата е ориентирана към МСП с цел намаляване влиянието на дейността им върху околната среда Още
БТПП проучва мнението на бизнеса по три законопроекта
Нови членове на Палатата
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
„Кариера в България. Защо не?“ – кариерният форум ще се проведе за шеста поредна година
Форумът е както за българи с образование и професионален опит в чужбина, така и за работодатели, търсещи професионалисти Още
МИТНИЦИ И МИТНИЧЕСКИ РЕЖИМ
От 1 септември се създава митница във Видин
С оглед намаляване на регулаторната тежест за бизнеса правителството направи промяна в тарифата за таксите, които се събират от Агенция „Митници” Още
ЕКОЛОГИЯ, СО2
МОСВ: България трайно надхвърля таваните за емисиите вредни вещества от ТЕЦ-овете
Предприети са мерки, за да се спазят договореностите с ЕС и да се предотврати навлизането в съдебна фаза на наказателната процедура срещу страната ни Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Комисията отделя 13,7 млн. евро, за да стимулира развитието на трансграничните цифрови обществени услуги
Разработване на цифрови обществени услуги, които улесняват дейността на предприятията навсякъде в ЕС, включително при учредяване на дружество, покриване на правните изисквания и участие в публични търгове Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство от EEN