Брой 112 (1624), 15-06-2018
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

На среща в Палатата представиха изобретението „Подвижен контейнер за отпадъци“


В продължение на проведените разговори по време на срещата с бизнеса в гр. Казанлък, инж. Минчо Ковачев, управител на „СМИТ БГ“ ЕООД, представи на председателя на БТПП Цветан Симеонов регистрираното от него изобретение в Патентното ведомство на България.

Изобретението – подвижен контейнер за отпадъци до 1700 литра, е регистрирано като полезен модел и е приложим за битови, медицински и други отпадъци по „метода чисти ръце“. Предимствата на новото полезно изобретение са значителни както за гражданите, събирането и извозването на отпадъците, така и за околната среда.

Фирмата заявява желание контейнерите да се внедрят в производство от български фирми или други страни от ЕС и Русия, както и фирми, които имат интерес да инвестират в създаването на завод.

Контейнерите са стандартизирани по БДС и могат да се изпълнят от метал, пластмаса или комбинирано, на себестойност не по-висока от сега използваните контейнери, по-голямата част от които от тях са внос.

По време на срещата се договори, БТПП пое ангажимент да окаже съдействие на изобретателя за осъществяване на контакт с фирми-производители или инвеститори от ЕС и Русия, както и с организации в страната, бъдещи партньори.

При проявен интерес може да се свържете с инж. Минчо Ковачев на следните координати:  6100 Казанлък, Ул.“Трети март“, № 10, тел.:  0431/83428, моб.тел.: + 359 896 737 915, е-mail: mincha@abv.bg

Презентация на изобретението  ТУК

НОВИНИ ОТ БТПП
АОБР апелира в работната група за „Единна входна точка“ да се включат експерти от представителните на национално равнище работодателски организации
Конференция за обществените поръчки с участието на еврокомисаря по вътрешен пазар Елжбета Биенковска
Изводите от дебатите съвпадат с позицията на БТПП за проблемите при обществените поръчки Още
На среща в Палатата представиха изобретението „Подвижен контейнер за отпадъци“
Значителни предимства както за гражданите, така и за околната среда Още
БТПП участва в Международната конференция „Ролята и значението на Черноморския регион и връзката му с Дунавската стратегия”
Синдикати и работодатели искат спешно свикване на Националния съвет за интеграция на хората с увреждания
Заедно към по-ефективна „Кръгова Икономика“ в Дунавския регион
ИНВЕСТИЦИИ И ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА
Министър Караниколов представи нов инвестиционен фонд за дялови инвестиции, който ще осигури 25 млн. евро за малки и средни предприятия
ОБЩЕСТВЕНА КОНСУЛТАЦИЯ
Европейската комисия инициира публична консултация относно мерките за по-нататъшно повишаване на ефективността на борбата срещу незаконното съдържание онлайн
ИНФОРМАЦИЯ ОТ СТИВ
Бизнес възможности в окръжните центрове на Китай
По-малките градове предлагат редица преимущества и все още неразработени пазари и възможности за инвестиции и търговия Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Генералният дирекор в ЕК Тимо Песонен в дискусия на тема "Как да (не) комуникираме Европа"
19 юни (вторник) от 10:00ч в Дома на Европа в София Още