Брой 112 (1624), 15-06-2018
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Заедно към по-ефективна „Кръгова Икономика“ в Дунавския регион


На 12 и 13 юни  в гр. Мюнхен, Германия се проведе работна среща на партньорите по проект MOVECO. Основната цел на проекта е да се разработят дейности и мерки, подпомагащи МСП при  прилагането на  модела на „кръговата икономика“, модел който стимулира по –пълното използване на природния ресурс и рециклиране на отпадъците при производството.  

По време на срещата се разгледаха и одобриха разработените информационно-обучителни модули, които целят  да стимулират  и подпомогнат МСП при въвеждането на принципите на кръговата икономика.През следващите няколко месеца модулите ще бъдат представени на фирми от София и региона. Те обхващат теми, свързани със зеленото  предприемачество, успешни бизнес модели на кръгова икономика, добри  практики за превръщане на вторичните материали в първичен ресурс, основни принципи за прилагането на модели на кръговота икономика и ресурсна ефективност.

Предстои и  „пилотно“ обучение на компании, които управляват или имат за цел да управляват кръгово и ефективно продуктите и ресурсите си. По време на обучението заинтересованите ще се запознаят  с  всички разработени инструменти в подкрепа на „зеленото предприемачество„ в рамките на проекта. Разработените информационно-обучителни модули ще бъдат качени на електронната платформа на проект MOVECO.

Фирмите ще могат да се регистрират „он лайн“  в електронната платформа, където ще обменят експертиза и опит с партньори от Дунавския регион, ще споделят своите бизнес идеи  и ще търсят заинтересовани партньори за сътрудничество и съвместно реализиране на научни, или бизнес проекти. Цели се електронната платформа да се превърне във „виртуален бизнес център“ на иновативни идеи, бизнес проекти  и сътрудничество  в областта на кръговата икономика.

Електронната платформа ще бъде отворена за директна регистрация в края на м. септември, тъй като е в процес на тестване.

Проектът е финансиран по програмата  за транснационално сътрудничество Дунав и в него участват шестнадесет партньорски организации от десет страни в Дунавския регион, сред които България, Румъния, Словения, Словакия, Хърватия, Германия и Австрия.

Повече информация ще намерите на http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/moveco

 

 

НОВИНИ ОТ БТПП
АОБР апелира в работната група за „Единна входна точка“ да се включат експерти от представителните на национално равнище работодателски организации
Конференция за обществените поръчки с участието на еврокомисаря по вътрешен пазар Елжбета Биенковска
Изводите от дебатите съвпадат с позицията на БТПП за проблемите при обществените поръчки Още
На среща в Палатата представиха изобретението „Подвижен контейнер за отпадъци“
Значителни предимства както за гражданите, така и за околната среда Още
БТПП участва в Международната конференция „Ролята и значението на Черноморския регион и връзката му с Дунавската стратегия”
Синдикати и работодатели искат спешно свикване на Националния съвет за интеграция на хората с увреждания
Заедно към по-ефективна „Кръгова Икономика“ в Дунавския регион
ИНВЕСТИЦИИ И ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА
Министър Караниколов представи нов инвестиционен фонд за дялови инвестиции, който ще осигури 25 млн. евро за малки и средни предприятия
ОБЩЕСТВЕНА КОНСУЛТАЦИЯ
Европейската комисия инициира публична консултация относно мерките за по-нататъшно повишаване на ефективността на борбата срещу незаконното съдържание онлайн
ИНФОРМАЦИЯ ОТ СТИВ
Бизнес възможности в окръжните центрове на Китай
По-малките градове предлагат редица преимущества и все още неразработени пазари и възможности за инвестиции и търговия Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Генералният дирекор в ЕК Тимо Песонен в дискусия на тема "Как да (не) комуникираме Европа"
19 юни (вторник) от 10:00ч в Дома на Европа в София Още