Брой 112 (1624), 15-06-2018
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Конференция за обществените поръчки с участието на еврокомисаря по вътрешен пазар Елжбета Биенковска


Днес в София се проведе конференция на тема "Подобряване достъпа до обществени поръчки". Тя  бе открита от европейския комисар отговарящ за вътрешния пазар, промишлеността, предприемачеството и МСП Елжбета Биенковска и заместник министър-председателя Томислав Дончев.

В събитието се включиха представители на европейските институции, националните администрации на страните членки, НПО, академичните среди, юристи. Председателят на БТПП Цветан Симеонов участва в конференцията.

Обществените поръчки са мощен инструмент, от който зависи бизнеса на много хора. Много от възложителите, не само в България, а и в ЕС, залагат приоритетно на кандидатите, предложили най-ниска цена. Нека да е ясно, че правилата на общността не задължават никого, че трябва да избере цената пред качеството“, отбеляза еврокомисар Биенковска пред участниците в конференцията. Тя заяви, че се предвижда широка разяснителна кампания по отношение на обществените поръчки. Разработва се и онлайн платформа за обмен на най-добри практики в ЕС. Ще се залага занапред повече и на иновациите. Очаква се до края на годината да стартира в Брюксел и специализиран Център за насърчаване на иновативни обществени поръчки.

Вицепремиерът Томислав Дончев отбеляза, че обществените поръчки не са дребен административен детайл, а средство за провеждане на политики. Така възложените обществени поръчки на година са под 10% от БВП, но като брой договори, компании, ангажирани лица - това е една политика, която достига до много хора.

Той насочи вниманието към мотото на бъдещето на кохезионната политика - "да се научим да правим повече с по-малко", като отбеляза, че голямата цел е да запълним тази конструкция със съдържание.

По думите му именно обществените поръчки са тези фини механизми, които биха могли да спомогнат за запълването със съдържание на този конструкт.

Дончев отбеляза още, че системата е консервативна и ние не насърчаваме достатъчно иновациите. По думите му често иновативните решения, които се предлагат не се вместват в заданието на обществените поръчки. Той констатира още липса на чувствителност в това отношение.

Приоритетът за кабинета е в рамките на една година да тръгнат електронните обществени поръчки. Стане ли това ще се решат много от проблемите, които имаме. Това каза още Томислав Дончев

Провеждането на обществени поръчки изцяло по електронен път - основен способ за намаляване на „вредните навици“ в тях – това сочат резултатите от проучване на БТПП от март т.г. Бизнесът алармира за основни и значителни проблеми , които го възпират пред участието му в обществени поръчки. Основни пречки пред него са корупция, административни спънки, непосилни изисквания и неясноти в Закона за обществените поръчки (ЗОП). На това основание БТПП настоява да се върви към все по-висока дигитализация на обществените поръчки и не счита за правилно да се насърчават онези методи за провеждане на обществените поръчки, които дават възможност за субективна преценка точно на това съотношение цена/качество и отварят вратата за корупционни практики. Доколкото за всяка една обществена поръчка се знаят границите на разходите за постигане на конкретната цел, винаги е възможно да се търси по обективен път най-доброто качество.

НОВИНИ ОТ БТПП
АОБР апелира в работната група за „Единна входна точка“ да се включат експерти от представителните на национално равнище работодателски организации
Конференция за обществените поръчки с участието на еврокомисаря по вътрешен пазар Елжбета Биенковска
Изводите от дебатите съвпадат с позицията на БТПП за проблемите при обществените поръчки Още
На среща в Палатата представиха изобретението „Подвижен контейнер за отпадъци“
Значителни предимства както за гражданите, така и за околната среда Още
БТПП участва в Международната конференция „Ролята и значението на Черноморския регион и връзката му с Дунавската стратегия”
Синдикати и работодатели искат спешно свикване на Националния съвет за интеграция на хората с увреждания
Заедно към по-ефективна „Кръгова Икономика“ в Дунавския регион
ИНВЕСТИЦИИ И ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА
Министър Караниколов представи нов инвестиционен фонд за дялови инвестиции, който ще осигури 25 млн. евро за малки и средни предприятия
ОБЩЕСТВЕНА КОНСУЛТАЦИЯ
Европейската комисия инициира публична консултация относно мерките за по-нататъшно повишаване на ефективността на борбата срещу незаконното съдържание онлайн
ИНФОРМАЦИЯ ОТ СТИВ
Бизнес възможности в окръжните центрове на Китай
По-малките градове предлагат редица преимущества и все още неразработени пазари и възможности за инвестиции и търговия Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Генералният дирекор в ЕК Тимо Песонен в дискусия на тема "Как да (не) комуникираме Европа"
19 юни (вторник) от 10:00ч в Дома на Европа в София Още