Брой 179 (1191), 16-09-2016
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Национално представителни работодателски организации потвърдиха отказа си за участие в преговорите за МОД за 2017 г.

Четири от представителните на национално равнище организации на работодателите .- БТПП, АИКБ, БСК и КРИБ, изпратиха писмо до вицепремиера Томислав Дончев и до министрите Зорница Русинова и Владислав Горанов, с което ги информират за постигната между тях договореност да не участват в договарянето на минимални осигурителни доходи за 2017 г.

С оглед възстановяването на нормален социален диалог в страната, а именно посредством преговори, а не задочен диалог в средствата за масова комуникация, БТПП, АИКБ, БСК и КРИБ декларират своята готовност за конструктивни дебати по изработването на обективен механизъм за определяне на MP3.

Официалното писмо, подписано от името на председателя на БТПП Цветан Симеонов, относно отказа за участие в преговорите, може да прочетете ТУК.

НОВИНИ ОТ БТПП
Национално представителни работодателски организации потвърдиха отказа си за участие в преговорите за МОД за 2017 г.
С писмо до вицепремиера Томислав Дончев и до министрите Зорница Русинова и Владислав Горанов Още
БТПП продължава работа по проект „PRE-SOLVE“ за подкрепа на МСП, застрашени от фалит или несъстоятелност
Подготвят се типизирани формуляри за анализ и оценка на управлението на фирмата... Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Търговски мисии в Турция, октомври 2016
Разходите по настаняването на одобрените за участие български фирми се поемат от Министерството на икономиката на Турция Още
Виртуален информационен ден в направление „Надеждна, чиста и устойчива енергийна система“, 20 септември 2016 г.
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Софийска енергийна агенция СОФЕНА отправя покана за участие на млади МСП в дейности за пестене на енергия в офисите по проект START2ACT
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Справедливо данъчно облагане — ЕК започва да работи по съставяне на първия общ за ЕС списък на данъчните юрисдикции, които не оказват съдействие
Като част от широкообхватния си план срещу укриването на данъци и избягването на данъчно облагане Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Процедура за преференциален внос на пшеница и други зърнени култури в Мароко
Отворена за търговци или техни организации от държави-членки на ЕС Още