Брой 179 (1191), 16-09-2016
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

БТПП продължава работа по проект „PRE-SOLVE“ за подкрепа на МСП, застрашени от фалит или несъстоятелност


Проектът „PRE-SOLVE“ стартира от началото на 2016 г. Основната му цел е да разработи пакет от документи и мерки за превенция на МСП от фалит или несъстоятелност. В този двугодишен проект участват представители на търговските палати от България, Белгия, Италия, Испания, Кипър, Румъния, Франция и Чехия.

По линия на проекта ще се разработят документи - типизирани формуляри, за анализ и оценка на управлението на фирмата, на приходите и разходите, управлението на конфликти и опасности от несъстоятелност или фалит.

По време на реализирането на проекта ще се идентифицират и най-добрите практики, прилагани в страните партньори по проекта, за да се осигури тяхното разпространение и в другите страни от ЕС.

През месец октомври експерти от БТПП ще бъдат обучени как да използват подготвените пакети в помощ на фирмите в затруднения, за да анализират ситуацията, както и да предоставят адекватни консултации и съвети на фирмите за преодоляване на затрудненията. За спасяване на бизнеси, където са налични предпоставки за „действия по оздравяване“, ще се изготвя списък от мерки, даващи втори шанс на фирмите за по-нататъшно развитие.

Ще бъдат проведени обучения за фирмите за запознаване с основните механизми за контрол на риска от „изпадане в затруднение“ и възможностите за превантивни действия.

Повече информация за проекта  тук

 

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Национално представителни работодателски организации потвърдиха отказа си за участие в преговорите за МОД за 2017 г.
С писмо до вицепремиера Томислав Дончев и до министрите Зорница Русинова и Владислав Горанов Още
БТПП продължава работа по проект „PRE-SOLVE“ за подкрепа на МСП, застрашени от фалит или несъстоятелност
Подготвят се типизирани формуляри за анализ и оценка на управлението на фирмата... Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Търговски мисии в Турция, октомври 2016
Разходите по настаняването на одобрените за участие български фирми се поемат от Министерството на икономиката на Турция Още
Виртуален информационен ден в направление „Надеждна, чиста и устойчива енергийна система“, 20 септември 2016 г.
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Софийска енергийна агенция СОФЕНА отправя покана за участие на млади МСП в дейности за пестене на енергия в офисите по проект START2ACT
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Справедливо данъчно облагане — ЕК започва да работи по съставяне на първия общ за ЕС списък на данъчните юрисдикции, които не оказват съдействие
Като част от широкообхватния си план срещу укриването на данъци и избягването на данъчно облагане Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Процедура за преференциален внос на пшеница и други зърнени култури в Мароко
Отворена за търговци или техни организации от държави-членки на ЕС Още