Брой 179 (1191), 16-09-2016
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ

Процедура за преференциален внос на пшеница и други зърнени култури в Мароко


Националният офис за зърнени и бобови култури в Мароко (ONICL) обявява процедура за преференциален внос на пшеница и други зърнено-житни култури от държави-членки на ЕС, съгласно Протокол 2 от Споразумението между Кралство Мароко и ЕС.

Мароканската страна  търси да закупи следните стоки:

  • Хлебна пшеница – 300 000 тона
  • Твърда пшеница – 45 000 тона
  • Царевица – 8100 тона
  • Ориз – 200 тона
  • Грах – 350 тона
  • Фасул – 150 тона
  • Бакла – 2000 тона
  • Други бобови култури – 3600 тона.

Процедурата е отворена за търговци на зърнени култури или техни организации. Минималното количество за пшеницата (хлебна и твърда) е 5000 тона, а за всички останали позиции следва да бъде подадена оферта за цялото количество.

Сроковете за доставка на хлебната пшеница е до 31.12.2016 г., а за другите позиции до 31.05.2017 г.

Отварянето на офертите ще се извърши на 21.09.2016 г. от 10:00 ч. в седалището на ONICL.

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Национално представителни работодателски организации потвърдиха отказа си за участие в преговорите за МОД за 2017 г.
С писмо до вицепремиера Томислав Дончев и до министрите Зорница Русинова и Владислав Горанов Още
БТПП продължава работа по проект „PRE-SOLVE“ за подкрепа на МСП, застрашени от фалит или несъстоятелност
Подготвят се типизирани формуляри за анализ и оценка на управлението на фирмата... Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Търговски мисии в Турция, октомври 2016
Разходите по настаняването на одобрените за участие български фирми се поемат от Министерството на икономиката на Турция Още
Виртуален информационен ден в направление „Надеждна, чиста и устойчива енергийна система“, 20 септември 2016 г.
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Софийска енергийна агенция СОФЕНА отправя покана за участие на млади МСП в дейности за пестене на енергия в офисите по проект START2ACT
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Справедливо данъчно облагане — ЕК започва да работи по съставяне на първия общ за ЕС списък на данъчните юрисдикции, които не оказват съдействие
Като част от широкообхватния си план срещу укриването на данъци и избягването на данъчно облагане Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Процедура за преференциален внос на пшеница и други зърнени култури в Мароко
Отворена за търговци или техни организации от държави-членки на ЕС Още