Брой 179 (1191), 16-09-2016
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Справедливо данъчно облагане — ЕК започва да работи по съставяне на първия общ за ЕС списък на данъчните юрисдикции, които не оказват съдействие


Европейската комисия продължава усилено да работи по изготвяне на първия общ за ЕС списък на данъчните юрисдикции, които не оказват съдействие, като представи предварителна оценка („табло с показатели“) на всички трети държави на базата на някои ключови показатели.

Сега е ред на държавите членки да преценят кои държави следва да бъдат проучени по-задълбочено през следващите месеци с цел точно определяне на страните, които не спазват правилата по отношение на данъчното облагане.

През януари 2016 г. Комисията лансира тристепенен процес за създаване на общ списък на ЕС като част от широкообхватния си план срещу укриването на данъци и избягването на данъчно облагане. Общият европейски списък на несъдействащите юрисдикции ще има много по-голяма тежест, отколкото сегашното множество национални списъци във връзка с трети държави, които отказват да спазват стандартите за добро управление в областта на данъчното облагане в международен план. Списъкът на ЕС също така ще попречи на практикуващите агресивно данъчно планиране да злоупотребяват с несъответствията между различните национални системи.

Целта е до края на 2017 г. да бъде публикуван окончателният списък на несътрудничещите юрисдикции. Държавите членки вече подкрепиха този подход, който също така има решителната подкрепа и на Европейския парламент.

Как беше създадено таблото с показателите

Целта на таблото с показатели на Комисията е да подпомогне държавите членки да определят с кои държави ЕС следва да започне диалог по въпроси, свързани с данъчното облагане. Създадено като първоначален стимул, таблото подпомага избора на държавите членки при вземането на решение кои страни те следва да подложат на проверка.

Бяха анализирани всички държави извън ЕС и данъчни юрисдикции в света, за да се оцени рискът от улесняване избягването на данъци от тяхна страна. Тази предварителна оценка се основава на редица неутрални и обективни показатели, в т.ч. икономически данни, финансова дейност, институционални и правни структури, както и основните стандарти за добро управление в областта на данъчното облагане.

Като първа стъпка, таблото с показатели представя фактическа информация за всяка страна спрямо три неутрални показателя: икономически връзки с ЕС, финансова дейност и фактори на стабилност. Юрисдикциите, които в голяма степен покриват тези три категории, се разглеждат и спрямо други показатели за риск, като например степента на прозрачност или потенциалното прилагане на преференциални данъчни режими.

Следващи стъпки

На 14 септември беше представена предварителната оценка на експертите от държавите членки в рамките на групата „Кодекс за поведение при данъчното облагане на предприятията“. Въз основа на резултатите група „Кодекс за поведение“ ще вземе решение кои юрисдикции да преминат проверка, което следва да бъде одобрено от финансовите министри преди края на годината. Проверката на избраните държави следва да започне следващия януари, с оглед приемането на първия списък на ЕС с отказващи съдействие данъчни юрисдикции преди края на 2017 г.

Общият списък на ЕС е предназначен да служи като „крайно средство“. Той ще бъде инструмент за справяне с трети държави, които отказват да спазват принципите на добро управление в областта на данъчното облагане, когато всички други опити за взаимодействие с тези държави са се провалили.

За повече информация:

MEMO/16/2997

Табло с показатели

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Национално представителни работодателски организации потвърдиха отказа си за участие в преговорите за МОД за 2017 г.
С писмо до вицепремиера Томислав Дончев и до министрите Зорница Русинова и Владислав Горанов Още
БТПП продължава работа по проект „PRE-SOLVE“ за подкрепа на МСП, застрашени от фалит или несъстоятелност
Подготвят се типизирани формуляри за анализ и оценка на управлението на фирмата... Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Търговски мисии в Турция, октомври 2016
Разходите по настаняването на одобрените за участие български фирми се поемат от Министерството на икономиката на Турция Още
Виртуален информационен ден в направление „Надеждна, чиста и устойчива енергийна система“, 20 септември 2016 г.
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Софийска енергийна агенция СОФЕНА отправя покана за участие на млади МСП в дейности за пестене на енергия в офисите по проект START2ACT
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Справедливо данъчно облагане — ЕК започва да работи по съставяне на първия общ за ЕС списък на данъчните юрисдикции, които не оказват съдействие
Като част от широкообхватния си план срещу укриването на данъци и избягването на данъчно облагане Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Процедура за преференциален внос на пшеница и други зърнени култури в Мароко
Отворена за търговци или техни организации от държави-членки на ЕС Още