Назад

Консултантско бюро по колективно трудово договаряне в подкрепа на бизнеса


В своята история Българската търговско-промишлена палата (БТПП) винаги е отделяла особено внимание на индустриалните отношения, чрез предоставяне на консултации и участия на експерти в този процес.

В позициите си Палатата е изразявала подкрепа за колективни трудови договори на ниво предприятие, което осигурява съгласуване на по-добри условия на труд за работниците и служителите, отчитайки възможността на конкретния работодател. В тази връзка действащото Консултантско бюро по колективно трудово договаряне и други индустриални отношения оказва експертна подкрепа при провеждане на подобен вид преговори.

Колективното трудово договаряне (КТД) може да бъде дълъг процес на преговори между работодатели и синдикати, относно уреждането на по-благоприятни условия и ред на работа на работниците. От БТПП считаме, че в този отговорен процес предприятията и браншовите организации се нуждаят от експертно мнение и подкрепа.

Консултантско бюро по колективно трудово договаряне и други индустриални отношения е създадено с цел подпомагане на браншовите организации и предприятията при провеждането на преговори за сключване на колективни трудови договори. Чрез екип от експерти и консултанти с дългогодишен опит в областта на трудовото право, бюрото предлага съдействие при подготовката и прегледа на документите, както и участие по време на преговорите при сключване на колективен трудов договор.

Повече информация за услугата може да намерите тук