Назад

Информация за превозвачи, които пренасят стоки между ЕС и Великобритания


Британското посолство в София предоставя следната информация за превозвачи, които пренасят стоки между ЕС и Великобритания:

Както знаете, от 1 януари 2022 г. се прилага пълен митнически контрол между Европейския съюз (с изключение на остров Ирландия) и Великобритания (Англия, Шотландия и Уелс). Настоящите правила за стоки, които преминават от остров Ирландия към Великобритания, ще продължат да се прилагат, докато текат преговорите по Протокола за Северна Ирландия.

Британското правителство ще продължи да съдейства на превозвачите, които пренасят стоки между ЕС и Великобритания, за да се приспособят към нововъведените промени. Това съобщение включва информация относно:

  1. Превозване на стоки през гранични пунктове, които използват  “Услугата за превоз на стоки с превозни средства“ (Goods Vehicle Movement Service - GVMS)
  2. Кога и къде да се явите за проверка на стоките, които превозвате
  3. Новите правила за движение по пътищата във Великобритания
  4. Къде да получите допълнителна подкрепа

 

  1. Превозване на стоки през гранични пунктове, които използват “Услугата за превоз на стоки с превозни средства“ (GVMS)

GVMS е онлайн платформа на британското правителство, която се използва за контрол на стоки, които влизат във Великобритания и Северна Ирландия. От 1 януари 2022 г, всеки, който превозва стоки между Великобритания и ЕС през граничните пунктове, които използват GVMS за митнически контрол, трябва да бъде регистриран за услугата. 

GVMS позволява да бъдат свързани всички декларации така, че шофьорът да представи само една Справка за движение на стоки (GMR), което ускорява освобождаването от митнически контрол. Всички пътувания, включително с празни превозни средства и контейнери, през гранични пунктове, които използват GVMS, трябва да имат валидна справка GMR. Без нея, шофьорът, превозното средство и стоките няма да бъдат допуснати до плавателния съд.

Важно е лицето, което изготвя GMR (обикновено превозвачът или посредник), да включи всички необходими декларации. В противен случай, Вашите стоки ще бъдат забавени на границата. Създайте GMR и проверете какви справки Ви трябват, за да я изготвите.  

Някои гранични пунктове, които използват GVMS в комбинация с други митнически модели, може да прилагат различни процеси. Ако превозвате стоки през един от тези пунктове, свържете се с превозвача, с който ще пътувате, за да разберете каква информация Ви е необходима за да освободите стоките от митнически контрол.

  1. Кога и къде да се явите за проверка на стоките, които превозвате

Някои стоки, които преминават през гранични пунктове, които използват GVMS, подлежат на проверка преди да бъдат освободени от митнически контрол. Проверете дали Вашите стоки подлежат на проверка и следвайте насоките на Британската приходна и митническа агенция (Her Majesty’s Revenue and Customs – HMRC).

Как да проверите дали трябва да се явите за инспекция
Услугата Проверете дали трябва да се явите за инспекцияпозволява на всеки, който пренася стоки, включително на шофьорите, да проверят дали стоките подлежат на проверка, като въведат номера на своята справка GMR. Не е необходимо да сте регистрирани за GVMS, за да използвате тази услуга.

В справката GMR ще намерите линк към услугата “Проверете дали трябва да се явите за инспекция”. Всеки, който има линка, може да получи достъп до услугата, чрез смартфон, или друго устройство с достъп до интернет. Ако сте изготвили справка GMR и искате да я изпратите на шофьор, моля, препратете я като имейл или PDF файл. Ако изпратите скрийншотове, шофьорът няма има достъп до линковете.

Къде да се явите за инспекция
Услугата “Проверете дали трябва да се явите за инспекция” е обновена и вече съдържа подробна информация за пунктовете, където да се явите за необходимите проверки.

Ако пристигате на пристанище Дувър, Евротунела или Холихед, ще бъдете насочени към пункт на сухопътна граница (Inland Border Facility - IBF). За всички други гранични пунктове, които използват GVMS, ще бъдете насочени към митническа зона, която се намира в или близо до пристанището.

Какво ще се случи, ако не се явите за проверка
Превозвачът и/или шофьорът може да подлежи на глоба до £2500, ако не спази инструкциите на HMRC да се яви за проверка.

Лицето, което е изготвило справката GMR, носи отговорност стоките да пристигнат на сухопътна граница, ако това е необходимо, както и да се уверят, че шофьорите са уведомени, или могат да проверят, че подлежат на проверка.

За по-подробна информация за пристанищата, които използват услугата GVMS, моля да се запознаете с приложения файл.

  1. Новите правила за движение по пътищата във Великобритания

На 29 януари 2022 г. бяха въведени нови правила за движение по пътищата във Великобритания, включително и такива, определящи предимството на отделните участници в движението. Моля да се запознаете внимателно с новите правила, преди следващото Ви пътуване до Великобритания.

  1. Къде да получите допълнителна подкрепа

Ако имате конкретен въпрос за вноса и износа, обадете се на телефонната линия за митнически въпроси и международна търговия на HMRC на тел: 0300‌‌ ‌322‌‌ ‌9434. Линията е отворена от 8 до 22 часа от понеделник до петък и от 8 до 16 часа през почивните дни.

Можете да разговаряте със съветник от HMRC, като използвате функцията за чат на живо. Услугата е достъпна и на български език.