Брой 137 (1149), 19-07-2016
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

БТПП предлага правни консултации – корпоративно, търговско, административно и трудово право, извънсъдебно уреждане на спорове


На 21 юли от 15.00 до 17.00 ч в сградата на Палатата за трети пореден месец БТПП – Център за фирмено обслужване, организира предоставянето на правни консултации в областта на:

  • Корпоративно право – изготвяне на учредителни документи, както и на др. документи на органите на управление, вкл. подготовка и провеждане на ОС на учредителите/ търговците/членовете на юридическите лица с нестопанска цел/кооперациите/гражданските дружества; вписване в съответните регистри; промени в обстоятелствата на,търговците/лицата с нестопанска цел/кооперациите/гражданските дружества, вкл. представителство пред съответните държавни органи
  • Търговско право – изготвяне на съответни документи/договори, анализи, становища/; устни и писмени правни съвети относно прилагане на нормативната уредба във всички сектори на икономиката (вътрешна и на европейско ниво), договори, зараждащи се или възникали спорове; осигуряване на гаранции, обезпечения, изпълнение и/или прекратяване на договори и др.подобни, представителство пред съответните държавни и съдебни органи
  • Извънсъдебно уреждане на спорове вкл. чрез процедура по медиация.
  • Административно право и процес – консултации и съдействие по издаване на различни видове административни актове, административни спорове; обжалване на административни актове пред съответните органи, представителство пред съответните държавни и съдебни органи
  • Трудово право – изготвяне на договори и документи относно трудовите правоотношения; консултации при решаването на трудови спорове, вкл. представителство пред държавни и съдебни органи.

Тази инициатива ще бъде реализирана съвместно с екипа на  „Лигъл енд файненшъл консултинг“ ООД..  

За клиенти - членове на БТПП, първоначалната устна консултация, включваща обща информация и насоки относно поставения правен проблем, е безплатна.

При интерес, с цел осигуряване на по-добро качество на консултацията, изпратете въпросите си по електронен път на адрес: bcci.centre@bcci.bg

За контакти:
БТПП-Център за професионално обучение
преводи, консултации и фирмено обслужване
М. Дамянова, тел.: 02 8117 477, 02 8117 479.

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП участва в среща с вицепремиера Томислав Дончев
Представен бе постигнатият прогрес в разработване на подзаконовата нормативна рамка за изпълнение на програмите в настоящия програмен период Още
БТПП предлага правни консултации – корпоративно, търговско, административно и трудово право, извънсъдебно уреждане на спорове
На 21 юли от 15 до 17 ч в сградата на Палатата Още
БЪЛГАРИЯ И ЕС
България ще получи близо 6 млн. евро от ЕК за подпомагане в сектор „Мляко”
Разпределението на помощта ще бъде обсъдено с представителите на земеделския бранш у нас Още
Министър Меглена Кунева: Европейският съюз да подпомага младите учени
Да насърчава инвестициите в човешкия потенциал в изследователската и развойна дейност Още
СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ
Обществено допитване за проекти на национални приложения към български стандарти
Въвеждащи европейски стандарти в областта на тръбопроводни системи от пластмаси Още
ИНФОРМАЦИЯ ОТ СТИВ
Външната търговия на Индия през финансовата 2015-16 г.
Съществуват добри възможности за увеличаване на българския износ за Индия Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Съобщения за международни събития