Брой 137 (1149), 19-07-2016
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ

Обществено допитване за проекти на национални приложения към български стандарти


Във връзка с изпълнение на договор № РД-0229-31/13.04.2016, сключен с Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Българският институт за стандартизация обявява за обществено допитване посочените по-долу проекти на национални приложения към български стандарти, въвеждащи европейски стандарти в областта на тръбопроводни системи от пластмаси.

Проектите са разработени на базата на националния практически опит при производството и употребата на тръбопроводни системи и техните елементи, изработени от съответните материали, и установяват националните изисквания за определяне на показатели на характеристиките на тръби, свързващи части и системите във връзка с предвидената им употреба, като се отчитат изискванията на действащото национално техническо законодателство в областта на строителните продукти.

Всеки заинтересован може да изпрати становище по проектите най късно до 30.08.2016 г.

Становищата се изпращат на електронната поща на инж. Христина Георгиева, секретар на БИС/ТК 81 „Пластмаси”hristina.georgieva@bds-bg.org

Списък на проекти на национални приложения към български стандарти:

№ на стандарт

Заглавие

1

prБДС EN 1451-1:2005/NA:2016

Пластмасови тръбопроводни системи за канализация в сгради за отвеждане на отпадни води (с ниска и висока температура). Полипропилен (PP). Част 1: Изисквания за тръби, свързващи части и системата. Национално приложение (NA)

2

prБДС EN 1555-3:2010+A1:2012/NA:2016

Пластмасови тръбопроводни системи за газоснабдяване. Полиетилен (PE). Част 3: Свързващи части. Национално приложение (NA)

3

prБДС EN 14364:2013/NA:2016

Пластмасови тръбопроводни системи за напорно или безнапорно отвеждане на отпадъчни води и канализация. Усилени със стъклени влакна термореактивни пластмаси (GRP) на основата на ненаситени полиестерни смоли (UP). Технически изисквания за тръби, свързващи части и връзки. Национално приложение (NA)

 

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП участва в среща с вицепремиера Томислав Дончев
Представен бе постигнатият прогрес в разработване на подзаконовата нормативна рамка за изпълнение на програмите в настоящия програмен период Още
БТПП предлага правни консултации – корпоративно, търговско, административно и трудово право, извънсъдебно уреждане на спорове
На 21 юли от 15 до 17 ч в сградата на Палатата Още
БЪЛГАРИЯ И ЕС
България ще получи близо 6 млн. евро от ЕК за подпомагане в сектор „Мляко”
Разпределението на помощта ще бъде обсъдено с представителите на земеделския бранш у нас Още
Министър Меглена Кунева: Европейският съюз да подпомага младите учени
Да насърчава инвестициите в човешкия потенциал в изследователската и развойна дейност Още
СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ
Обществено допитване за проекти на национални приложения към български стандарти
Въвеждащи европейски стандарти в областта на тръбопроводни системи от пластмаси Още
ИНФОРМАЦИЯ ОТ СТИВ
Външната търговия на Индия през финансовата 2015-16 г.
Съществуват добри възможности за увеличаване на българския износ за Индия Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Съобщения за международни събития