Брой 137 (1149), 19-07-2016
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

БЪЛГАРИЯ И ЕС

Министър Меглена Кунева: Европейският съюз да подпомага младите учени


Вицепремиерът и министър на образованието и науката Меглена Кунева поиска Европейският съюз да подпомага младите учени, да повишава атрактивността на научните кариери и да насърчава инвестициите в човешкия потенциал в изследователската и развойна дейност. Тя участва в заседание на Съвета на министрите от ЕС по конкурентоспособност в Братислава, Словакия.

Развиването и набирането на следващото поколение учени е от голямо значение за българското правителство, заяви министър Кунева. Спoред нея България няма да може да поддържа висококвалифицираните учени в изолация, защото научните изследвания са и ще бъдат доминирани от международната и междусекторната мобилност. Също така от споделянето на научноизследователски инфраструктури, отворения достъп и трансфера на знания. За да постигнем това, ние се нуждаем от по-добро сътрудничество с научноизследователските организации за създаване на подходящи условия за кариерно развитие, ефективно правителствено сътрудничество за повече инвестиции във възнаграждения и поощряване на научните специалисти, както и по-ефективни еврoпейски програми, каза Кунева. Тя смята за важно за България да бъдат дискутирани в рамките на новия програмен период нови инструменти. Те са свързани с идентифициране на млади таланти в областта на науката в ранните етапи на тяхното развитие и съвместна подкрепа на кариерата на учените в области от ключово значение за ЕС като сигурността, енергетика, околна среда и др.

Министър Кунева подчерта, че развиването и набирането на млади учени в България е залегнало в актуализираната стратегия "По-добра наука за по-добра България".

 

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП участва в среща с вицепремиера Томислав Дончев
Представен бе постигнатият прогрес в разработване на подзаконовата нормативна рамка за изпълнение на програмите в настоящия програмен период Още
БТПП предлага правни консултации – корпоративно, търговско, административно и трудово право, извънсъдебно уреждане на спорове
На 21 юли от 15 до 17 ч в сградата на Палатата Още
БЪЛГАРИЯ И ЕС
България ще получи близо 6 млн. евро от ЕК за подпомагане в сектор „Мляко”
Разпределението на помощта ще бъде обсъдено с представителите на земеделския бранш у нас Още
Министър Меглена Кунева: Европейският съюз да подпомага младите учени
Да насърчава инвестициите в човешкия потенциал в изследователската и развойна дейност Още
СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ
Обществено допитване за проекти на национални приложения към български стандарти
Въвеждащи европейски стандарти в областта на тръбопроводни системи от пластмаси Още
ИНФОРМАЦИЯ ОТ СТИВ
Външната търговия на Индия през финансовата 2015-16 г.
Съществуват добри възможности за увеличаване на българския износ за Индия Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Съобщения за международни събития