Брой 137 (1149), 19-07-2016
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

БТПП участва в среща с вицепремиера Томислав Дончев


Изпълнението на програмите в настоящия програмен период, постигнатият напредък в разработването на подзаконовата нормативна уредба, режимът за държавни помощи бяха сред темите на проведената на 18 юли в Министерския съвет среща на  вицепремиера Томислав Дончев с представители на работодателските организации в България. БТПП бе представена на срещата от главния секретар Васил Тодоров, директора „Европейска интеграция и европейски проекти” Мариана Танчева и съветника по европейски проекти Беата Папазова.

Обсъдени бяха и възможностите за прилагане режима за държавни помощи, като съществена тема на Европейската комисия за настоящия програмен период. Министерство на финансите, дирекция „Държавни помощи и реален сектор“ се ангажира да  предостави необходимата подкрепа за администраторите на държавни помощи, чрез организиране  на обучения и даване на становища по конкретни казуси.

Сред дискутираните теми бяха още процесът за избор на оценители в комисиите за оценка, прозрачността на провежданите одитни процедури и процесът на типизация, при който ще се черпи от опита на другите държави за постигане на максимално добър ефект.

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП участва в среща с вицепремиера Томислав Дончев
Представен бе постигнатият прогрес в разработване на подзаконовата нормативна рамка за изпълнение на програмите в настоящия програмен период Още
БТПП предлага правни консултации – корпоративно, търговско, административно и трудово право, извънсъдебно уреждане на спорове
На 21 юли от 15 до 17 ч в сградата на Палатата Още
БЪЛГАРИЯ И ЕС
България ще получи близо 6 млн. евро от ЕК за подпомагане в сектор „Мляко”
Разпределението на помощта ще бъде обсъдено с представителите на земеделския бранш у нас Още
Министър Меглена Кунева: Европейският съюз да подпомага младите учени
Да насърчава инвестициите в човешкия потенциал в изследователската и развойна дейност Още
СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ
Обществено допитване за проекти на национални приложения към български стандарти
Въвеждащи европейски стандарти в областта на тръбопроводни системи от пластмаси Още
ИНФОРМАЦИЯ ОТ СТИВ
Външната търговия на Индия през финансовата 2015-16 г.
Съществуват добри възможности за увеличаване на българския износ за Индия Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Съобщения за международни събития