Назад

Конференция на тема „30 години приложение на стандартите GS1 в полза на бизнеса в България“


Сдружение GS1 България информира за предстояща онлайн конференция на 30 септември (четвъртък), посветена на 30 години членство на България в международната общност GS1.

От началото на своята дейност GS1 България става отправна точка за бизнес общността в България във връзка с прилагането на стандартите. През 1992 г. за пръв път баркод (тогава EAN) се сканира на каса в търговски обект в страната. З0 години по-късно GS1 България чества друго важно събитие – осигуряването на достъп на българските фирми до най-голямата в света мрежа за продуктови данни (Global Data Synchronization Network). За изминалите години могат да бъдат изброени и много други постижения, сред които системен контрол върху правилното прилагане на стандартите, борба срещу незаконната търговия, осигуряване на високо качество на данните, които се подават към Глобален регистър на GS1 и в рамките на Националния каталог, активно консултиране на българската здравна общност за маркировката на лекарства с GS1 Data Matrix съгласно изискванията на европейските регулации и др. Експертите на GS1 България са уверени, че най-доброто предстои, базирано на знанието, усилията, ангажираността и най-важното, на амбицията и стремежа да бъдат полезни на бизнеса.

Участие в конференцията като лектори ще вземат представители на водещи компании в България, използващи стандартите GS1 в своята ежедневна дейност, представители на Глобалния офис на международната организация GS1 AISBL,  регионалната организация GS1 в Европа и GS1 Австрия. Програмата на събитието ТУК

За регистрация е необходимо до 29 септември да изпратите имена и имейл на участниците на info@gs1bg.org, за да получите  линк към събитието.

 За контакти и повече информация на тел: 02/8117567, 611, 439.