Назад

ЕВРОПАЛАТИ приветства актуализираната Европейска промишлена стратегия, но подчертава необходимостта от реалистични цели


Актуализираната промишлена стратегия за 2020 г.: към по-силен единен пазар за възстановяване на Европа, има за цел да отрази поуките от ковид криза, да укрепи икономическата устойчивост на ЕС и да ускори прехода към неутралност на климата и ерата на цифровите технологии. ЕВРОПАЛАТИ приветства актуализацията, но подчертава необходимостта от реалистична промишлена стратегия, която да отразява ерата след COVID-19.

Търговските палати отбелязват необходимостта от адекватно прилагане на съществуващите правила за единния пазар, особено за МСП. Европейската комисия следва да продължи да се фокусира върху прилагането на правилата, както и върху преодоляването на бариерите пред единния пазар, предшестващи кризата.

ЕВРОПАЛАТИ призовава за положителна глобална програма, за да се даде възможност на предприятията да адаптират своите вериги на доставки, да станат устойчиви, като помагат на европейския бизнес да диверсифицира доставчиците и да създаде увеличени складови наличности за стратегически резерви. Необходимо е да се осигурят равни условия в световен мащаб в областта на обществените поръчки и по отношение на субсидиите.

Комисията предложи 14 индустриални екосистеми в своята промишлена стратегия за по-добро улавяне на динамиката на европейската индустрия, въздействието на пандемията и връзките между различни играчи, като доставчици или стартиращи фирми. ЕВРОПАЛАТИ препоръчва по-добра координация между екосистемите за постигане на индустриална симбиоза и напредък в интеграцията на единния пазар.

Търговско-промишлените палати могат да подкрепят Европейската комисия при събирането на информация директно от бизнеса във връзка с ключовите показатели за ефективност за измерване на напредъка на индустриалната стратегия. Годишното икономическо проучване на ЕВРОПАЛАТИ, публикувано всяка година (следващото през ноември 2021 г.), е ярък пример за това, разкривайки очакванията на около 50 000 фирми през следващата година. Успоредно с това, палатите в европейската мрежа са в постоянен контакт с предприятия, които са в основата на промишлената стратегия на ЕС.

Асоциацията на европейските палати смята, че Европейската зелена сделка и цифровата стратегия на Комисията предлагат солидна основа за засилване на конкурентоспособността и иновационния капацитет на ЕС, преминаване към устойчива и цифрова икономика и подпомагане на икономическото възстановяване след пандемията. ЕС трябва да продължи да насърчава цифровите иновации: изкуствен интелект; цифрови умения; насърчаване на инвестициите в по-чиста икономика, като същевременно се дава достъп на бизнеса до финансиране, и избягване на непропорционални и обременяващи административни изисквания.

От ЕВРОПАЛАТИ считат, че в бъдеще Актуализираната промишлена стратегия трябва да осигури пътна карта за ускоряване на възстановяването на промишлеността. От решаващо значение е времето и изпълнението на всички мерки и инструменти в основата на стратегията да са последователни.