Назад

Промени в годишната отчетност на фирмите


Националният статистически институт е  подготвил  презентация за промените в годишното отчитане на фирмите, които развиват дейността си на повече от един адрес, и обяснителни бележки за местните единици.

Обяснителни бележки относно предоставянето на данни за местни единици - Нормативна уредба; Примери за некоректно попълване на ГОД (Годишен отчет за дейността); Насоки за коректно попълване; Уточнения при определянето на местна единица – виж  ТУК

При възникнали въпроси и необходимост от допълнителна информация и консултации можете да се обърнете към:

Красимира Недева – тел. 02 98 57 668, knedeva@nsi.bg;

Димитър Димитров – тел. 02 98 57 683, ddimitrov@nsi.bg;

Теодора Мачканова  – тел. 02 98 57 691, tmachkanova@nsi.bg.