Брой 140 (1152), 22-07-2016
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

СТИВ – Италия е най-активната търговска служба на страната ни зад граница за 2015 г.

На тържествена церемония в БТПП бяха отличени най-активните служби по търговско-икономически въпроси (СТИВ) за 2015 година.

Голямата награда - бронзова статуетка „ХЕРМЕС” и Грамота, получи българската служба по търговско-икономически въпроси в Италия с безспорен принос за увеличаване на българския износ, ръст на инвестициите и на привлечените туристи в България, за активна работа с българския бизнес и съдействие за постигане целите и задачите на БТПП. Наградата връчи Любен Петров, заместник-министър на икономиката

Георги Стоев, заместник-председател на БТПП, връчи наградата - почетен диплом, за второто място – на СТИВ - Казахстан.

На трето място бе отличена СТИВ - Иран. Наградата връчи Григор Порожанов, директор “Външноикономически отношения“ в Министерство на външните работи.

Отличени бяха и търговските ни представителства, номинирани в класацията - във Виетнам, Германия и Узбекистан. Почетните дипломи бяха връчени от Георги Стоев и Маджиде Ахмедова, заместник изпълнителен директор на Българска агенция за инвестиции.

Заместник-председателят на Палатата приветства присъстващите търговски представители на България зад граница, като подчерта, че оценката е направена на базата на критерии, утвърдени от БТПП и Министерство на икономиката – ръст на износа, инвестициите  и туристите, активна работа с българския бизнес и комплексна оценка на МИ.

Има и други търговски служби, които заслужават висока оценка за активната си дейност през 2015 година, като СТИВ в Румъния, САЩ, Япония, Ливан и Русия, но правилникът за присъждане на наградите не позволява награждаване в две последователни години.

Георги Стоев  изрази готовността на БТПП да съдейства при изпълнение на задачите на търговските ни представители зад граница и пожела да продължат активната си дейност и успешно да участват в следващата класация.

Събитието бе организирано със съдействието на  Enterprise Europe Network към БТПП.

 

 

НОВИНИ ОТ БТПП
СТИВ – Италия е най-активната търговска служба на страната ни зад граница за 2015 г.
На база критерии, утвърдени от БТПП и Министерство на икономиката Още
БТПП отличи с почетен диплом посланика на Кралство Белгия в България
По повод приключване на мандата на Н. Пр. Аник Ван Калстър Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Тарифа за таксите, които се събират от Центъра за оценка на риска по хранителната верига
Центърът е компетентният орган за одобряване на активни вещества, антидоти и синергисти... Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Двадесет български ИКТ проекти са признати за добри практики от Международния съюз по далекосъобщения
Проекти за създаване на електронни услуги, регистри и системи, които подобряват електронното обслужване Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейската комисия прие 3 решения по отношение на България за неизпълнение на задължения, произтичащи от правото на ЕС
Борба с безработицата: трима от всеки четири европейци искат повече мерки от ЕС по проблема
Новата насока трябва да бъде социалната справедливост, справянето с безработицата и бедността Още