Брой 140 (1152), 22-07-2016
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ

Двадесет български ИКТ проекти са признати за добри практики от Международния съюз по далекосъобщения


Двадесет български ИКТ проекти са включени като добри практики в изданието на Международния съюз по далекосъобщения за 2015 г. WSIS Stocktaking Report 2015. Това е седем пъти повече в сравнение с предходната година, когато в подбора бяха одобрени само три проекта. Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС) всяка година съдейства за популяризиране на инициативата и за осигуряване на български разработки в подбора. Като част от сътрудничеството между МТИТС и Международния съюз по далекосъобщения, през 2012, 2014 и 2015 г. бяха реализирани и няколко проекти за достъпност на хора с увреждания и деца със зрителни проблеми до информационни и комуникационни технологии.

Най-голямата агенция към Организацията на обединените нации за поредна година оценява приноса на български инициативи, стратегии и проекти за развитието на информационното общество. Селектираните проекти се смятат за добри практики и се популяризират сред всички държави, които членуват в съюза.

Годишният доклад за 2015 г. включва проекти за създаване на електронни услуги, както и на регистри и системи, които подобряват електронното обслужване на гражданите и бизнеса. В резултат на активното включване на МТИТС, в престижния документ са включени инициативи и разработки на Министерството на икономиката, Министерството на правосъдието, Министерството на труда и социалната политика, както и на научни организации.

Областите на информационното общество, в които попадат българските добрите практики са в категории „Достъп до информация и знание“; „Изграждане на доверие в сигурното използване на информационни и комуникационни технологии“, „Регионално и международно сътрудничество“; „Културно разнообразие и идентичност“.

НОВИНИ ОТ БТПП
СТИВ – Италия е най-активната търговска служба на страната ни зад граница за 2015 г.
На база критерии, утвърдени от БТПП и Министерство на икономиката Още
БТПП отличи с почетен диплом посланика на Кралство Белгия в България
По повод приключване на мандата на Н. Пр. Аник Ван Калстър Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Тарифа за таксите, които се събират от Центъра за оценка на риска по хранителната верига
Центърът е компетентният орган за одобряване на активни вещества, антидоти и синергисти... Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Двадесет български ИКТ проекти са признати за добри практики от Международния съюз по далекосъобщения
Проекти за създаване на електронни услуги, регистри и системи, които подобряват електронното обслужване Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейската комисия прие 3 решения по отношение на България за неизпълнение на задължения, произтичащи от правото на ЕС
Борба с безработицата: трима от всеки четири европейци искат повече мерки от ЕС по проблема
Новата насока трябва да бъде социалната справедливост, справянето с безработицата и бедността Още